Με αφορμή της έκθεσης της ΕΣΕΕ

0

Μεστή ειδήσεων και μηνυμάτων η φετινή έκθεση του Ινστιτούτου Εμπορίου και Υπηρεσιών της ΕΣΕΕ, που παρουσιάστηκε στις  30 Νοεμβρίου, μεταφέρει λίγα θετικά και αρκετά δυστυχώς στοιχεία για την πορεία του ελληνικού εμπορίου και της επιχειρηματικότητας γενικότερα για τη χρονιά που διάγουμε. Σκιαγραφεί ταυτόχρονα και τις εξελίξεις στον εμπορικό κλάδο τον χρόνο που ακολουθεί.

Θετικά και αρνητικά

Από τις βασικές διαπιστώσεις της έκθεσης, που αναφέρονται και σε ιστορικά στοιχεία σε βάθος δεκαετίας και στηρίχθηκαν και σε δειγματοληπτική έρευνα του ΙΝΕΜΥ, μπορούμε να σημειώσουμε ενδεικτικά:

Το με­γαλύτερο μέρος των εμπορικών επιχειρήσεων του λιανικού (66%) και του χονδρικού (73%) εμπορί­ου επιχειρεί πάνω από 10έτη. Ει­δικότερα. στο λιανικό εμπόριο το 20% των επιχειρήσεων ξεκίνησε τη λειτουργία του τα χρόνια της κρίσης (2010-2016), στοιχείο που δείχνει ότι το λιανεμπόριο αποτελεί κλάδο με ισχυρή δυναμική. Το 52% των επιχειρήσεων χον­δρικού εμπορίου δραστηριοποι­είται οε ιδιόκτητο ακίνητο. με μέ­σο όρο εμβαδού 534 τ.μ. Αντί­στοιχα. στο λιανικό εμπόριο 3 σης 10 επιχειρήσεις έχουν ιδιόκτητο ακίνητο με μέσο όρο εμβαδού 108 τ.μ. Στο λιανικό εμπόριο η γεωγραφική προέλευση των προϊόντων είναι η εγχώρια αγορά (62,1%).Όμοια, με ποσοστό 58%. παρουσιάζεται και η ει­κόνα του χονδρικού εμπορίου. Στο λιανικό εμπόριο το S6,l% των εμπορικών επιχειρήσεων δεν προχώρησε ούτε σε απολύσεις ούτε σε προσλήψεις κατά το α’ εξά­μηνο του 2016. Έξι στους 10 επιχειρηματίες λιανικής έλαβαν την επιχειρηματική απόφαση να δια­τηρήσουν αμετάβλητο το επίπε­δο ημών των προϊόντων τους. Η πλειονότητα των επιχειρηματιών, τόσο στο λιανικό όσο και στο χονδρικό εμπόριο δεν άλλαξε κά­ποιον προμηθευτή. Ο χειρότερος λόγος που οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου διέκοψαν οι συνεργασία τους με κάποιον προμηθευτή είναι η τιμολογιακή πολιτική των προϊόντων (42.4%). Ο μέσος κύκλος εργασιών για το 2016 στις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου εκτιμάται ότι θα κυ­μανθεί μεταξύ 110.000-120.000 ευρώ. Το 52,9% των επιχειρήσε­ων λιανικοί εμπορίου δεν έχει καθόλου οφειλές. Το 24% των επι­χειρήσεων του χονδρικού εμπο­ρίου και το 29% των επιχειρήσε­ων του λιανικού έχουν ληξιπρό­θεσμες οφειλές στην εφορία ενώ τα ποσοστά τους όσον αφορά τις ληξιπρόθεσμες οφειλές σε ασφα­λιστικά ταμεία είναι 21% και 30% αντίστοιχα. Το ποσοστό αυτών που οφείλουν σε προμηθευτές είναι 17%, γεγονός που συνηγο­ρεί στο ότι το εμπόριο δεν δημι­ουργεί χρέη στην αλυσίδα αξίας. Οι επιχειρήσεις του λιανικού εμ­πορίου με δανειακές οφειλές στα πιστωτικά ιδρύματα ανέρχονται στο 17%, ενώ του χονδρικού εμ­πορίου στο 22%. Δύο σας 10 επι­χειρήσεις λιανικής δεν εμφανί­ζουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, πα­ρά το γεγονός ότι ο κύκλος εργασιών τους έχει μείνει στάσιμος μεταξύ του β’ εξαμήνου 2015 και του α’ εξαμήνου 2016.

Τέλος ένα σημαντικό εύρημα της έκθεσης για τη διετία 2014-15 είναι ότι σύμφωνα με τον δείκτη credit risk management  6 στις 10 Α.Ε. και ΕΠΕ χαρακτηρίζονται πολύ υψηλού ρίσκου κα 3 σης 10 σχετικά υψηλού ρίσκου. Εάν τα οικονομικά αποτελέσματα του 2015 διατηρηθούν ή επιδεινωθούν το 2016, τότε μία στις  5 Α.Ε. και ΕΠΕ κινδυνεύει να βάλει λουκέτο το 2017.

Ζητούμενο η σύνθεση

Αξιολογώντας τα στοιχεία της έκθεσης ο προέδρος της ΕΣΕΕ Β. Κορκίδης σημειώνει ότι «οι μικρομεσαίοι της αγοράς δεν έχουν υποχωρήσει στην πλειονότητά τους μπροστά στην αδυσώ­πητη πίεση, αλλά διεκδικούν το παρόν και το μέλλον τους. Κατά τον κ. Κορκίδη, όσο συνεχίζεται η συνθήκη της φορολογικής ασφυξίας, της παντελούς έλ­λειψης ρευστότητας, της κα­ταναλωτικής συρρίκνωσης και της οικονομικής αβεβαιότη­τας ο στόχος· της ανάκαμψης φαντάζει μακρινός και ο οικο­νομικός χρόνος των επιχειρή­σεων αρχίζει να στερεύει».

Θεωρούμε ότι τα στοιχεία της ΕΣΕΕ προβάλλουν σε σημαντικό βαθμό αφ’ενός την κατασταση και τις προοπτικές του Ελληνικού Εμπορίου σήμερα αλλά και γενικότερα της ελληνικής οικονομίας, που στερούμενη  βασικών παραγωγικών υποδομών στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην εμπορική δραστηριότητα.

Δεν αποδίδουν την κατάσταση με τη λογική μαύρο – άσπρο, που είναι ο συνήθης τρόπος των πολιτικών αναλόγως θέσης στην πυραμίδα της εξουσίας. Αυτό αποτελεί μια σημαντική κατάκτηση στον συνδικαλιστικό λόγο, που βλέπουμε τα τελευταία ιδίως χρόνια να έχει  μπολιαστεί  σοβαρά με τη γλώσσα των στοιχείων και των αριθμών, ως αποτέλεσμα της στελέχωσης ιδίως των τριτοβάθμιων ενώσεων με τεχνοκρατικές υποδομές (Ινστιτούτα κλπ). Προφανώς βεβαίως πίσω από τα στοιχεία είναι οι άνθρωποι και καμιά φορά τα ψυχρά ισοζύγια και οι στατιστικές κρύβουν την ανθρώπινη διάσταση των προβλημάτων και τι τραγωδίες για παράδειγμα σημαίνουν τα μεχρι τώρα 250.000 λουκέτα που καταγραφει ή εκθεση αλλα και τα επερχόμενα που προβλέπει.

Σε κάθε όμως περίπτωση οφείλουν όλοι και κυρίως  όσοι αρθρώνουν δημόσιο λόγο σε εθνικό αλλά και τοπικό επίπεδο να σταθούμε επιτέλους στα στοιχεία και να διαμορφώσουν στηριζόμενοι στις αλήθειες τους τις απόψεις και κυρίως τις προτάσεις τους. Στοχεύοντας σε συνθέσεις πρωτίστως και δευτερευόντως σε ρήξεις που κατά τη γνώμη μας είναι και το πρόσταγμα των καιρών.

Leave A Reply