Στενότερη συνεργασία ΣΕΒΠΔΕ και ΠΔΕ

0

Τα γραφεία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος επισκέφθηκε ο νέος Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας κ. Κωνσταντίνος Καρπέτας συνοδευόμενος από τον Γενικό Διευθυντή Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Π.Δ.Ε. κ. Δημήτρη Καραβίδα, ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση του  Συνδέσμου για συνεργασία με τα μέλη του Δ.Σ.

Κατά την διάρκεια της  συνάντησης τα Μέλη του Συνδέσμου ενημερώθηκαν  από τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Καρπέτα  για τις αναπτυξιακές προοπτικές που δρομολογούνται μέσα από τους άξονες του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Ελλάδας 2014-2020.

Επίσης έγινε εκτενής ενημέρωση για την ανάδειξη της Π.Δ.Ε. ως «Επιχειρηματική Περιφέρεια 2017» ανάμεσα από τις 272 Περιφέρειες  της Ευρωπαϊκής Ένωσης και  συγκεκριμένα για την δημιουργία του Δικτύου  για την  Επιχειρηματικότητα  στη  Δυτική Ελλάδα και το Πρωτόκολλο Συνεργασίας στο οποίο  συμμετέχουν όλοι οι φορείς από τον επιχειρηματικό, επιστημονικό και ερευνητικό τομέα και περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, την εξειδίκευση και την υλοποίηση ενός πλαισίου δράσεων σε διοικητικό, επιχειρησιακό ,εκπαιδευτικό, επιστημονικό και  ερευνητικό επίπεδο για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την δημιουργία ενός φιλικού επενδυτικού πλαισίου στην Περιφέρειά μας.

Στην συνέχεια συζητήθηκαν διεξοδικά όλα τα ζητήματα που αφορούν τις επιχειρήσεις – βιομηχανίες στην Δυτική Ελλάδα, όπως θέματα υποδομών (Οδικοί Άξονες, Σιδηροδρομικό Δίκτυο, Φυσικό Αέριο, Εμπορικό Λιμάνι) καθώς  και οι καθυστερήσεις και  οι γραφειοκρατικές διαδικασίες στις αδειοδοτήσεις  που παρατηρούνται στην υλοποίηση των ενταγμένων προγραμμάτων στο ΕΣΠΑ.

Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Π.Δ.Ε. κ. Δημήτρης Καραβίδας, ενημέρωσε λεπτομερώς για τις προσπάθειες που καταβάλουν οι υπηρεσίες της ΠΔ.Ε. και για την  βελτίωση που έχει επιτευχθεί τελευταία για την επίλυση αυτών των ζητημάτων.

Η συζήτηση διεξήχθη σε πολύ καλό κλίμα και  συμφωνήθηκε να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των δύο φορέων, προκειμένου να επιλύονται το ταχύτερο δυνατόν τα τυχόν γραφειοκρατικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις μέλη του Συνδέσμου με τις υπηρεσίες της Π.Δ.Ε.

Ο Πρόεδρος καθ. Κλεομένης Μπάρλος και τα μέλη του Δ.Σ. ευχαρίστησαν τον  κ. Καρπέτα και τον κ. Καραβίδα για την πολύ ουσιαστική  ενημέρωση  και συνεργασία  που πραγματοποιήθηκε  στην συνάντηση.

Leave A Reply