Αποδελτώνοντας το νέο Aναπτυξιακό Nόμο

0

KATHSΠλησιάζοντας την περίοδο που θα προκηρυχτούν τα πρώτα καθεστώτα του νέου αναπτυξιακού νόμου είναι σκόπιμο γίνει αποδελτίωση του νόμου έτσι ώστε οι υποψήφιοι επενδυτές να γνωρίζουν τι ακριβώς θα αντιμετωπίσουν εφόσον ενταχθούν σε αυτόν και να έχουν ικανοποιητική γνώση για να λάβουν τις σωστές επιχειρηματικές αποφάσεις. Βεβαίως ένα άρθρο δεν μπορεί να καλύψει όλες τις πτυχές και η σύσταση μας είναι στο στάδιο του σχεδιασμού αλλά και της όλης διαδικασίας οι επενδυτές α έχουν δίπλα τους ένα σύμβουλο εγνωσμένου κύρους και δυνατοτήτων ώστε να τους προστατεύσει από λάθη που μπορεί να είναι αρκετά επιζήμια για τις επιχειρήσεις τους.

Στο άρθρο θα παρουσιαστούν τα νέα και κρίσιμα δεδομένα του νέου αναπτυξιακού και θα τονιστούν οι διαφορές απ αυτά που γνωρίζαμε στους παλιότερους αναπτυξιακούς.

Ποσοστά επιδότησης

Υπάρχει μια σημαντική αλλαγή ου θα δούμε άμεσα, ακόμη και στο ψηφισθέν κείμενο του νόμου.

Η Ε.Ε. έκανε δεκτό το νέο χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων και για τη χώρα μας θα έχουμε αύξηση των ποσοστών επιδότησης σε όλες τις περιοχές κατά 10 επιπλέον ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με αυτές που αναφέρονται σήμερα στο νόμο.

Έτσι ο νέος χάρτης για όλη τη χώρα διαμορφώνεται ως εξής:

  ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΕΣΑΙΕΣ ΜΙΚΡΕΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 35% 45% 55%
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 35% 45% 55%
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 35% 45% 55%
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 35% 45% 55%
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 35% 45% 55%
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 35% 45% 55%
ΗΠΕΙΡΟΥ 35% 45% 55%
ΚΡΗΤΗΣ 25% 35% 45%
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 25% 35% 45%
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 25% 35% 45%
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 20% 30% 40%
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 25% 35% 45%
ΑΤΤΙΚΗΣ 20% 30% 40%

 

Είδη επιδοτήσεων

Με το νέο νόμο πλέον οι άμεσες, σε χρήμα, επιδοτήσεις περιορίζονται σημαντικά και οι επενδύσεις επιδοτούνται με βάση τα κέρδη που θα προκύψουν από τη λειτουργία των επιχειρήσεων μετά την επένδυση, σε πολύ μεγάλο ποσοστό.

Αυτό επιβάλει στις επιχειρήσεις να αποδείξουν ότι το νέο επενδυτικό τους σχέδιο θα επιτύχει τους οικονομικούς στόχους που θέτουν και τότε η πολιτεία τις επιβραβεύει.

Ένα τέτοιο καθεστώς, σε περίοδο κανονικότητας της χώρας σαφώς και θα ήταν στη σωστή κατεύθυνση. Σήμερα όμως ισχύει αυτό; Σαφώς και όχι.

Σήμερα δεν υπάρχει τραπεζικό σύστημα να βοηθήσει τις επενδυτικές προσπάθειες, η κερδοφορία των επιχειρήσεων είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα και οι όποιες νέες επενδύσεις είναι σαφές ότι είναι δύσκολο να αξιοποιήσουν αυτό το καθεστώς αφού η περίοδος κερδοφορίας έρχεται πολύ αργότερα και όταν δεν έχουν ανάγκη τη βοήθεια του κράτους.

Άρα η στόχευση είναι σωστή αλλά η συγκυρία και το τσουβάλιασμα όλων των επενδύσεων θα οδηγήσει σε ένα μη αποτελεσματικό επενδυτικό νόμο.

Τα μηνύματα από την αγορά είναι προς αυτή την κατεύθυνση και νομίζω τα εισπράττουν και οι κυβερνόντες.

Ίδια συμμετοχή στην επένδυση

Με βάση το νέο νόμο δεν απαιτείται πλέον η απόδειξη της ίδιας συμμετοχής στην επένδυση στο στάδιο υποβολής της πρότασης κάτι που ήταν πολύ δύσκολο στους προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους.

Μάλιστα ο νέος νόμος επιτρέπει να είναι η συμμετοχή ακόμη και στο σύνολό της δανειακά κεφάλαια αρκεί το 25% αυτών να μην έχει κάποιας μορφής επιδότηση.

Η μη υποχρέωση παρουσίασης της ίδιας συμμετοχής δεν σημαίνει όμως ότι γίνεται ευκολότερη η υλοποίηση της επένδυσης αφού η ανυπαρξία τραπεζικού συστήματος,  για δανειοδότηση των επιχειρήσεων, καθώς και το γεγονός ότι μεγάλο μέρος των επενδύσεων θα επιδοτηθούν μέσω των αφορολόγητων αποθεματικών δημιουργεί υποχρέωση, σε αυτές τις επιχειρήσεις, να πρέπει να καλύψουν το 100% της επένδυσης με ίδια ή τραπεζικά κεφάλαια στο στάδιο της υλοποίησης.

Άρα αν ο επενδυτής δεν έχει πλήρως εξασφαλίσει τα επενδυτικά κεφάλαια για την ολοκλήρωση της επένδυσής του μάλλον δεν θα πρέπει να εμπλακεί στη διαδικασία υποβολής και έγκρισης επένδυσης του όσο ελκυστική και αν ακούγετε η απαλλαγή απόδειξης της ίδιας συμμετοχής.

Άλλωστε ο νόμος ορίζει ότι στο στάδιο της αρχικής  αξιολόγησης και εφόσον δεν τεκμηριώνεται η κάλυψη των κεφαλαίων επαρκώς η πρόταση δεν προχωράει καν στο στάδιο της αξιολόγησης και απορρίπτεται.

Έτσι η απόδειξη της ίδιας συμμετοχής είναι απολύτως αναγκαία ακόμη και για την αξιολόγηση πολύ περισσότερο για την ολοκλήρωση του έργου.

Ειδικές περιοχές

Στο νόμο προσδιορίζονται 435 δημοτικές ενότητες και 165 μικρά νησιά που αποτελούν ειδικό καθεστώς στο νόμο και αντιμετωπίζονται προνομιακά στον τρόπο χρηματοδότησης της ενίσχυσης τους.

Επίσης το ίδιο προνομιακά αντιμετωπίζονται οι κλάδοι της πληροφορικής και της αγροδιατροφής, επενδύσεις στην καινοτομία, εξωστρεφείς επιχειρήσεις, ανεξάρτητες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αύξη­σαν την απασχόλησή,  συνεταιρισμοί, Κοιν.Σ.Επ, Ομάδες Παραγωγών, επιχειρήσεις που επιτυγχάνουν αυξημένη προστιθέμενη αξία ή επιχειρήσεις που κάνουν για πρώτη φορά επένδυση σε Βιομηχανικές Περιοχές και Επιχειρηματικά Πάρκα.

Το σύνολο των παραπάνω επιχειρήσεων, αν υποβάλλουν επενδυτική πρόταση στο καθεστώς της Γενικής Επιχειρηματικότητας, ενώ όλες οι άλλες επιχειρήσεις, εκτός των παραπάνω, διακονούνται μόνο ενίσχυση μέσω φοροαπαλλαγής οι παραπάνω μπορούν το 70% της ενίσχυσης να το εισπράξουν ως άμεση επιδότηση, όπως και σήμερα.

Άρα ο κλάδος και κάποιες φορές η περιοχή διαφοροποιεί το είδος της ενίσχυσης και οι επιχειρηματίες θα πρέπει να διερευνούν που και πως επενδύουν.

Ειδικά καθεστώτα

Ο νόμος δεν θα προκηρύσσεται για όλες τις επενδύσεις την ίδια περίοδο αλλά ανάλογα με το είδος της επένδυσης θα προκηρύσσεται ένα ή περισσότερα καθεστώτα όπως τα ονομάζει.

Υπάρχουν τα παρακάτω καθεστώτα:

  • Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού

Αφορά σε υπάρχουσες επιχειρήσεις για αλλαγή του μηχανολογικού τους εξοπλισμού μόνο.

Η αξιολόγηση θα είναι άμεση, μόλις υποβληθεί το σχέδιο και η επιδότηση θα αφορά σε φορολογική απαλλαγή μόνο σε όλων των ειδών τις επιχειρήσεις.

  • Γενική επιχειρηματικότητα

Είναι το καθεστώς όπου εντάσσονται σχεδόν το σύνολο των συνήθων επενδύσεων (ίδρυσης, επέκτασης ή εκσυγχρονισμού).  Και εδώ η επιδότηση αφορά μόνο σε φορολογική απαλλαγή.

Οι επιχειρήσεις όμως των ειδικών περιοχών και κατηγοριών που αναφέρθηκαν παραπάνω (ορεινές περιοχές, ΒΙΠΕ, πληροφορική, αγροδιατροφή κλπ) δικαιούνται ένα σημαντικό μέρος της επιχορήγησης (70%)  να το λάβουν σε άμεση επιδότηση. Άρα είναι σημιτικό να γνωρίζουμε αν η επένδυσή μας εμπίπτει στις ειδικές κατηγορίες για να ελπίζουμε σε άμεση επιδότηση και όχι μόνο σε φορολογική απαλλαγή.

  • Τα ειδικά καθεστώτα (Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ, Ενισχύσεις καινοτομικού χαρακτήρα για ΜΜΕ, Συνέργειες και δικτυώσεις καιΟλοκληρωμένα χωρικά και κλαδικά σχεδία), επιδοτούνται με όλων των ειδών την επιχορήγηση και άρα ο επενδυτής επιλέγει το είδος της επιδότησης που θα λάβει όταν ολοκληρωθεί η επένδυσή του.
  • Τέλος οι Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους, που αφορούν μεγάλες επενδύσεις, επιδοτούνταν μόνο με το καθεστώς των αφορολογήτων αποθεματικών ή δέχονται σταθερό φορολογικό συντελεστή για ένα μεγάλο διάστημα.

 

Είδος λογιστικών βιβλίων που θα τηρούν οι επιδοτούμενες επιχειρήσεις

Οι επιχειρήσεις που σήμερα τηρούν βιβλία Β κατηγορίας και εφόσον υποβάλλουν πρόταση άνω των 300.000 €, θα είναι υποχρεωμένες από το νόμο να αλλάξουν το είδος των βιβλίων τους σε διπλογραφικό άρα να τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας.

Η υποχρέωση αυτή είναι σημαντική για την πλειονότητα των μικρών επιχειρήσεων αφού θα τις αναγκάσει να αλλάξουν κατηγορία βιβλίων με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται και για τη διαδικασία αλλά και το κόστος διατήρησης των ανώτερων βιβλίων. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή γι αυτές τις επιχειρήσεις πριν υποβάλλουν την όποια πρόταση άνω των 300.000 €.

Αποσβέσεις

Στο νέο νόμο υπάρχει ειδική μεταχείριση στον τομέα του προσδιορισμού της κερδοφορίας των επιχειρήσεων που εντάσσονται.Έτσι τα ποσά της επιχορήγησης δεν αφαιρούνται από την αξία των επενδυτικών δαπανών προκειμένου να γί­νει προσδιορισμός των φορολογητέων κερδών. Αυτό είναι προφανές ότι οδηγεί σε μείωση των καθαρών κερδών και άρα και σε μια ακόμη έμμεση επιδότηση της κερδοφόρας επιχείρησης.

Πότε θα προκηρυχτούν τα καθεστώτα

Με βάση πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού άμεσα θα προκηρυχτούν τα καθεστώτα ενίσχυσης μηχανολογικού εξοπλισμού, της γενικής επιχειρηματικότητας,  των νέων ανεξάρτητων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των επενδύσεων μείζονος μεγέθους (επενδύσεις άνω των 20.000.000 €).

Και γι’ αυτά τα καθεστώτα θα ισχύσουν τα νέα ποσοστά επιδότησης που σήμερα παρουσιάσαμε με μία απλή αίτηση που θα υποβάλλουν στο νόμο πριν τον πλήρη φάκελο της επένδυσης.

 

Leave A Reply