Μύθοι και πραγματικότητα για τη φορολογική πολιτική

0

giannoulis newΗ φορολογία  στα αδιανέμητα κέρδη των επιχειρήσεων στην Ελλάδα  είναι  από τις υψηλότερες  μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ  και έχει μεταβληθεί  τουλάχιστον 7 φορές στα τελευταία 10 χρόνια!

Από 35% το 2000, μειώθηκε  στο 20% το 2011 και αυξήθηκε στο 29% το 2015, όταν π.χ. η Κύπρος και η Ιρλανδία  έχει 12,5%, η Βρετανία 20% και η Ισπανία 25%. Η τάση στην Ε.Ε είναι πτωτική, ενώ στην χώρα μας γίνεται το αντίθετο.

Ο κανονικός συντελεστής ΦΠΑ 24%, είναι από τους υψηλότερους συντελεστές μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ  όταν π.χ.  στη Γαλλία και η Γερμανία  είναι  20%, στην Ελβετία 8% και στην Κύπρο 19%.

Οι φόροι ακίνητης περιουσίας έχουν αυξηθεί κατά 6 φορές τα τελευταία 6 χρόνια, απαξιώνοντας ουσιαστικά την ακίνητη περιουσία και καταστρέφοντας κάθε προσπάθεια ανάκαμψης στον κατασκευαστικό κλάδο που κάποτε ήταν η ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας.

Ο συντελεστής φορολογίας φυσικών προσώπων 45% είναι από τους υψηλότερους μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ, όταν π.χ. στη Βόρεια Αμερική,  Βρετανία και Ιρλανδία  ο συντελεστής είναι 20-35%, στη Βουλγαρία 10% και στην Κύπρο 35%.

Η προοδευτικότητα της φορολόγησης των φυσικών προσώπων είναι περιορισμένη συγκριτικά με τον ΟΟΣΑ,  με αποτέλεσμα να τιμωρούνται τα μεσαία εισοδήματα. Η συσχέτιση μεταξύ της διαφοράς μέγιστου/ελάχιστου συντελεστή φόρου και του εύρους του εισοδήματος που αυτοί εφαρμόζονται δείχνει ότι ο  προοδευτικότητα του φόρου εξαντλείται σε πολύ μικρό εύρος εισοδήματος με αποτέλεσμα τα μεσαία εισοδήματα να δέχονται πολύ μεγάλο φορολογικό βάρος.

Οι έλληνες πολίτες υφίστανται την μεγαλύτερη έκτακτη φορολογική επιβάρυνση από όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ καθώς  η ενσωμάτωση  της εισφοράς αλληλεγγύης στην φορολογική κλίμακα  επιβαρύνει σημαντικά τους φορολογικούς συντελεστές και γίνεται πλέον μόνιμη.

Παρότι η χώρα κατατάσσεται μεταξύ των χωρών με τους υψηλότερους φορολογικούς συντελεστές  τι γίνεται με τα φορολογικά έσοδα του κράτους;

Τα φορολογικά έσοδα σαν απόλυτο μέγεθος διαχρονικά μειώνονται, αλλά και σαν ποσοστό του ΑΕΠ υπολείπονται του μέσου όρου των χωρών της Ε.Ε.

Το έλλειμμα ΦΠΑ που υπολογίζεται στο 34% όταν ο μέσος όρος των χωρών της Ε.Ε είναι 15% περίπου. Με βάση στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η απώλεια εσόδων για την Ελλάδα το 2013 ήταν 6,5 δις περίπου.

Η φορολογία φυσικών προσώπων με συντελεστή 45% στη Ελλάδα δίνει περίπου το 6% των φορολογικών εσόδων, ενώ π.χ. στην Βρετανία με συντελεστή 30%, αποδίδει το 9% των συνολικών εσόδων.

Όλα τα παραπάνω δείχνουν ότι οι υψηλοί φορολογικοί συντελεστές δεν συνοδεύονται από υψηλά έσοδα, αντιθέτως όσο αυτοί αυξάνονται τα έσοδα μειώνονται. Είναι γνωστή άλλωστε η καμπύλη Laffer η οποία  αποδεικνύει ότι μια μεγάλη αύξηση των φορολογικών συντελεστών δεν μεγιστοποιεί τα φορολογικά έσοδα, αντιθέτως  τα μειώνει, πλήττεται η κατανάλωση, οι επενδύσεις  και η οικονομία διολισθαίνει πιο βαθιά στην ύφεση.

Επειδή είναι αδήριτη ανάγκη η χώρα να μπει σε μια νέα τροχιά ανάπτυξης, χρειάζεται περισσότερο από κάθε άλλη φορά τις επιχειρήσεις, τις νέες επενδύσεις και την τόνωση της κατανάλωσης. Πέραν των άλλων οικονομικών πολιτικών που πρέπει να εφαρμοστούν επιβάλλεται η μείωση του φορολογικών συντελεστών και η δημιουργία  ευνοϊκού περιβάλλοντος για την προσέλκυση νέων επενδύσεων.

Είναι χαρακτηριστική η φορολογική πολιτική της Ιρλανδίας και η επίσημη αντίδραση της στο φορολογικό πρόστιμο των 13 δις € που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Apple. Δεν είναι τυχαίο που το ΑΕΠ αυτής της χώρας σημείωσε  το 2015 θεαματική ανάπτυξη 26,3%!

Leave A Reply