Ευρωζώνη και Ελλάδα: Αντίθετες Πορείες

0

Vasiliadis photoΣτις αρχές του Σεπτέμβρη δημοσιεύτηκε η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορά την πορεία εξέλιξης των προγραμμάτων σταθερότητας και σύγκλισης των χωρών μελών της Ευρωζώνης κατά το 2016. Στην 64 σελίδων έκθεση παρουσιάζεται μια επισκόπηση της εφαρμοζόμενης δημοσιονομικής πολιτικής τόσο για το σύνολο της Ευρωζώνης, όσο και για το κάθε μέλος της ξεχωριστά. Παρόλο που η Ελλάδα δεν συμπεριλαμβάνεται στην έκθεση αυτή, αφού βρίσκεται σε πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής (βλ. Μνημόνιο), είναι ενδιαφέρον να δούμε ορισμένες διαπιστώσεις όσον αφορά τη δημοσιονομική πορεία του συνόλου της Ευρωζώνης σε σχέση με την τρέχουσα κατάσταση που βιώνει η χώρα μας.

Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι οι χρηματοοικονομικές επιδόσεις της Ευρωζώνης,κατά το τρέχων έτος, θα παρουσιάσουν μικρή βελτίωση, κυρίως λόγωτης γενικότερης «στροφής» προς πολιτικές μείωσης των φόρων, και ιδιαίτερα αυτών στην εργασία, αλλά και σταδιακής αύξησης των δαπανών για δημόσιες επενδύσεις, ιδιαίτερα στη Γερμανία. Για το 2017 εκτιμάται ότι η δημοσιονομική προσαρμογή θα παραμείνει κοντά στο μηδέν για την Ευρωζώνη, ενώ ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ προβλέπεται να μειωθεί κάπωςως αποτέλεσμα τόσο μιας ολοένα και περισσότερο θετικής κατάστασης (βλέπε μικρή ανάπτυξη), όσο και πρωτογενών πλεονασμάτων. Ειδικότερα, το 2019 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι ο λόγος χρέος προς ΑΕΠ για την Ευρωζώνη θα είναι στο 85% σε σύγκριση με το 91% που ήταν το 2015.

Από την άλλη πλευρά για την Ελλάδα, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δημοσιεύτηκαν το Μάϊο, προβλέπεται ύφεση 0,3% για το 2016, ενώ για το 2017 γίνεται η αισιόδοξη πρόβλεψη για ανάπτυξη 2,7%. Επιπλέον, ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ  θα αυξηθεί το 2016 στο 182,8% (από 176,9% το 2015), ενώ εκτιμάται ότι θα μειωθεί ελάχιστα στο 178,8% το 2017. Βέβαια, όπως σημειώνει στην έκθεση της η Επιτροπή, οι προβλέψεις αυτές κινδυνεύουν από μια αποτυχία να εκτελεσθεί πλήρως το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, από τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η προσφυγική κρίση στο εμπόριο και τον τουρισμό, καθώς επίσης και από μια επιβράδυνση του παγκόσμιου εμπορίου.

Η επόμενη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα προβλέπεται να δημοσιευτεί το Νοέμβριο και θα είναι ενδιαφέρον να δούμε εάν θα υπάρξει αναθεώρηση των παραπάνω προβλέψεων (ουσιαστικά πρόκειται για την πιο πιθανή εξέλιξη), αφού ήδη υπάρχει η άποψη ότι οι μεταρρυθμίσεις καθυστερούν,τα στοιχεία από την αγορά δεν είναι ενθαρρυντικά, ενώ είναι και ένα ζητούμενο εάν η δεύτερη αξιολόγηση του προγράμματος για την Ελλάδα θα ξεκινήσει εντός του 2016 γεγονός που θα δημιουργήσει πρόσθετη ανασφάλεια στην οικονομία.

Ήδη υπάρχουν ενδείξεις ότι η ύφεση της ελληνικής οικονομίας για το 2016 θα είναι άνω του 1%, γεγονός που θέτει σε αμφισβήτηση και την αισιόδοξη πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ανάπτυξη 2,7% το 2017 που λογικά θα συμπαρασύρει και την εκτίμηση για το χρέος κατά το έτος αυτό. Παρατηρούμε συνεπώς ότι η Ελλάδα συνεχίζει να αδυνατεί να μπει σε μια ξεκάθαρη πορεία εξόδου από την κρίση. Οι αιτίες μπορεί να είναι πολλές, από την αδυναμία της εκάστοτε Ελληνικής Κυβέρνησης να εφαρμόσει αυτά που συμφωνεί στο εξωτερικό, μέχρι την εμμονή των δανειστών μας σε μια οικονομική πολιτική που απλά δεν μπορεί να υλοποιηθεί.

Όποια όμως και εάν είναι η αιτία, σημασία έχει ότι οι κάτοικοι της χώρας αυτής, και ιδιαίτερα όσοι ανήκουν στα αδύνατα κοινωνικά στρώματα, συνεχίζουν να υφίστανται τις συνέπειες της εφαρμογής μιας αδιέξοδης πολιτικής.

Λαυρέντιος Βασιλειάδης

Διδάκτωρ Περιφερειακής Ανάπτυξης του London School of Economics and Political Science  Email επικοινωνίας: l_vasiliadis@hotmail.com

Leave A Reply