«Καμπανάκι» και για απώλεια 33.000 θέσεων από την έρευνα του ΙΜΕ – ΓΣΕΒΕΕ

0

Αντιμέτωποι με το «λουκέτο» θα βρεθούν περισσότερες από 18.000 μικρές επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενοι, ενώ 33.000 θέσεις συνολικής απασχόλησης θα χαθούν στο επόμενο εξάμηνο στη χώρα μας.

Τα παραπάνω ανησυχητικά στοιχεία προέκυψαν από την έρευνα του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ σε συνεργασία με την εταιρεία ΜΑRC, η οποία παρουσιάστηκε την περ. Τρίτη.

Υπολογίζεται ότι η μείωση των επιχειρήσεων το επόμενο εξάμηνο θα ανέλθει στις 18.100 και θα αφορά, κυρίως, τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τους αυτοαπασχολούμενους, ενώ, σύμφωνα με το σενάριο βάσης του τα πιθανά λουκέτα επιχειρήσεων που βρίσκονται στο «κόκκινο», συνεπάγονται υψηλό κίνδυνο απώλειας 33.000 θέσεων συνολικής απασχόλησης (εργοδότες, αυτοαπασχολούμενοι, μισθωτοί).

Από τα στοιχεία, όμως, προκύπτει και η ανάπτυξη μίας νέας εκδοχής δυϊσμού / διχοτόμησης της αγοράς, μεταξύ επιχειρήσεων που γεννήθηκαν μέσα στην κρίση και προσάρμοσαν τα οικονομικά τους στοιχεία σε μία δύσκολη συγκυρία, διατηρώντας χαμηλές προσδοκίες για το μέλλον και εκείνων των επιχειρήσεων που προηγήθηκαν της κρίσης, οι οποίες αντιμετωπίζουν πλέον σοβαρά προβλήματα επιβίωσης και προσαρμογής στο νέο περιβάλλον.

Οι νέες επιχειρήσεις (έως πέντε έτη λειτουργίας) σημειώνουν σημαντικά καλύτερες επιδόσεις (23,5% των επιχειρήσεων δήλωσαν βελτίωση του τζίρου).

Εκτιμάται, πάντως, ότι το επόμενο διάστημα, αναμένεται κορύφωση του φαινομένου της αδήλωτης επαγγελματικής δραστηριότητας ή της παράκαμψης της ελληνικής φορολογικής διοίκησης μέσα από επιχειρηματικά σχήματα, με έδρα στο εξωτερικό.

Κερδίζει έδαφος η ευέλικτη εργασία

Όσον αφορά στην ανεργία, από την έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ καταγράφεται το β΄ τρίμηνο του 2016 μια μικρή αποκλιμάκωση, γεγονός που επικυρώνει δύο σημαντικά ευρήματα: 1) Για κάθε μία νέα θέση πλήρους απασχόλησης, δημιουργούνται δύο αντίστοιχες θέσεις ευέλικτης απασχόλησης (επιβεβαιώνονται από τα συγκριτικά στοιχεία α’ εξαμήνων 2014-2016, Εργάνη).

2) Υποκατάσταση θέσεων πλήρους απασχόλησης με αντίστοιχες μερικής απασχόλησης.

Σε ό,τι αφορά τις μελλοντικές ροές απασχόλησης, δεν προβλέπεται να ενισχυθούν. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, υπάρχει κίνδυνος απώλειας 22.500 επιπλέον θέσεων μισθωτής απασχόλησης, πέραν των όσων προκύψουν, από τα πιθανά λουκέτα, στο επόμενο εξάμηνο. Συνολικά, αναμένεται να απολεσθούν 55.500 θέσεις απασχόλησης στις μικρές επιχειρήσεις, αν συμπεριλάβουμε και τις απώλειες που θα προκύψουν από εκείνους που θα αναστείλουν την επιχειρηματική δραστηριότητα (εργοδότες, αυτοαπασχολούμενοι).

Ο ρυθμός αύξησης των ευέλικτων μορφών εργασίας βαίνει μειούμενος (το 33% δήλωσε ότι αναγκάστηκε να μειώσει περιστασιακά ώρες/ημέρες εργασίας), ωστόσο αυτό σημαίνει ότι η αναδιάρθρωση έχει παγιώσει ένα καθεστώς.

4 στις 10 δεν καταβάλλουν μισθούς

Η έρευνα επιβεβαιώνει τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην έγκαιρη καταβολή των μισθών. 4 στις 10 επιχειρήσεις δηλώνουν ότι αντιμετωπίζουν προβλήματα έγκαιρης καταβολής μισθοδοσίας, ενώ το 28% των επιχειρήσεων δήλωσαν ότι έχουν μειώσει τις αποδοχές των υπαλλήλων στο προηγούμενο εξάμηνο. Επιπρόσθετα, το 28,1% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι είναι πολύ πιθανόν να μειώσει μισθούς ή ώρες εργασίας στο επόμενο εξάμηνο.

Επίσης, επιβεβαιώνεται και ο οικογενειακός χαρακτήρας πολλών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς σχεδόν το 60% δηλώνει ότι έχει στην επιχείρηση κάποιο συμβοηθούν μέλος. Πρόκειται, κατά τη ΓΣΕΒΕΕ, για ένα ζήτημα με σοβαρές κοινωνικές προεκτάσεις, καθώς αυτοί οι εργαζόμενοι δεν καλύπτονται για τους κινδύνους ανεργίας και γήρατος».

3 στις 10 επιχειρήσεις με χρέη

«Πάνω από 3 στις 10 επιχειρήσεις αναμένεται να μην είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις για το 2016, γεγονός που σημαίνει αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών των επιχειρήσεων της χώρας προς δημόσιο, τράπεζες και ιδιώτες, δημιουργώντας μία νέα φούσκα χρέους» όπως ανέφερε ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργος Καββαθάς. Σημειώνει ότι «τα επώδυνα και εμπροστοβαρή μέτρα που συνοδεύουν το 3ο πρόγραμμα προσαρμογής, οδηγούν την οικονομία σε νέο κύκλο ανατροφοδοτούμενης στασιμότητας, έλλειψη προοπτικών, ενισχύουν την αποεπένδυση. Και ένα η ελληνική οικονομία είναι σε παγίδα ρευστότητας τότε σε ακόμα πιο δυσχερή θέση είναι οι ΜμΕ».

Leave A Reply