«Κόκκινες» προβλέψεις και κίνδυνοι

0

 gialeniosΠολλά ενδιαφέροντα για την Ελληνική οικονομία αλλά κυρίως για τους κινδύνους από τα «κόκκινα δάνεια» καταγράφονται στην Επισκόπηση του Ελληνικού Χρηματοπιστωτικού Συστήματος της ΤτΕ. που θα δημοσιεύεται δύο φορές το χρόνο από τη Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Η συγκεκριμένη Επισκόπηση έχει περίοδο αναφοράς την πενταετία 2010-2015 σε ό,τι αφορά τη διαρθρωτική ανάλυση, ενώ εστιάζεται στην περίοδο 2014-2015, με αναφορά και στο 2016, σε ό,τι αφορά την ανάλυση του πιστωτικού κινδύνου και των κινδύνων ρευστότητας και αγοράς.

Αυξάνονται τα ανοίγματα

Σύμφωνα με την έκθεση της ΤτΕ τα 2/3 του συνόλου των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων που εμπίπτουν στην κατηγορία καθυστέρησης μεγαλύτερης των 90 ημερών (χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι καταγγελμένες απαιτήσεις) έχουν καθυστέρηση μεγαλύτερη του ενός έτους. Το αντίστοιχο ποσοστό για τα στεγαστικά διαμορφώνεται στο 70%, ενώ για τα καταναλωτικά στο 76% τα οποία έχουν καθυστέρηση μεγαλύτερη του εξαμήνου. Μάλιστα περισσότερα από 40% των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων που εμπίπτουν στην κατηγορία καθυστέρησης μεγαλύτερης του έτους (χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι καταγγελμένες απαιτήσεις) έχουν καθυστέρηση μεγαλύτερη των 720 ημερών με αυξητικές τάσεις.

Στην έκθεση σημειώνεται ότι κάτι περισσότερο από 3 εκατομμύρια φάκελοι δανείων είναι μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα, από ένα συνολικό αριθμό άνω των 9,4 εκατομμυρίων. Ιδιαίτερης σημασίας είναι και η παρατήρηση που αφορά την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων σχετικά με τον  χρονικό ορίζοντα των ρυθμίσεων/διευθετήσεων. Οι  ρυθμίσεις των δανείων είναι κυρίως βραχυπρόθεσμες (έως δύο χρόνια), ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό αφορά τις κατηγορίες επιχειρηματικών και στεγαστικών δανείων.

Σχετικά με τις προβλέψεις των τραπεζών η έκθεση μας πληροφορεί ότι, με δεδομένες  τις μεταβολές στις συνήθειες αποπληρωμής των δανειοληπτών τους και τις μετρήσεις της ποιότητας των δανειακών τους χαρτοφυλακίων, έχουν σχηματίσει αυξημένες προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου, οι οποίες σωρευτικά ανέρχονται στο επίπεδο των 54 δισεκ. ευρώ το 2015, έναντι 43,7 δισεκ. ευρώ το 2014.

Τέλος από την έκθεση να συγκρατήσουμε την παρατήρηση ότι  στο βαθμό που οι τράπεζες δεν προβούν σε αναδιαρθρώσεις των χαρτοφυλακίων τους, (π.χ. περιορισμός του κόστους εξυπηρέτησης των δανείων μέσω της αναχρηματοδότησης υφιστάμενων δανείων με ευνοϊκότερο για τις εταιρίες επιτόκιο, ανταλλαγή εταιρικού χρέους με μετοχικό κεφάλαιο), τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα αναμένεται να αυξηθούν και κατά τη διάρκεια του 2016, ακόμη και στην περίπτωση ομαλοποίησης των μακροοικονομικών συνθηκών, δεδομένου ότι έχει παρατηρηθεί ιστορικά χρονική υστέρηση μεταξύ της θετικής αναστροφής του μακροοικονομικού περιβάλλοντος, και της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.

  Τα συμπεράσματα

Η έκθεση επιβεβαιώνει το αυτονόητο .Ότι η πορεία που θα ακολουθηθεί για τη  ρύθμιση  των «κόκκινων δανείων» θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο για τις γενικότερες εξελίξεις στον  τόπο μας.  Το συμπέρασμα μάλιστα των αναλυτών της έκθεσης ότι η πιστοληπτική ικανότητα των δανειοληπτών επιδεινώνεται ακόμη περισσότερο από το αναμενόμενο, οπότε τα μέτρα εξυγίανσης δεν θα μπορέσουν να αντισταθμίσουν την περαιτέρω αύξηση του αποθέματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων με  αποτέλεσμα, το χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων των τραπεζών θα επηρεαστεί δυσμενώς, ενώ θα περιοριστεί και η ικανότητα των τραπεζών να καλύπτουν επαρκώς τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα από τις προβλέψεις, αποτελεί ηχηρή προειδοποίηση προς κυβερνώντες και λοιπούς τεχνοκράτες του χρηματοπιστωτικού μας συστήματος.

Με βάση τα παραπάνω αναδεικνύεται ως βασικότερη μια παράμετρος που δεν καταγράφεται στην έκθεση της ΤτΕ (που κινείται σε τεχνοκρατική κατά βάση κατεύθυνση). Πρόκειται για την αμιγώς πολιτική διαπίστωση ότι οι από εδώ και πέρα ρυθμίσεις στα κόκκινα δάνεια κινούνται σε μια οριακή γραμμή, μεταξύ της ανάγκης άμεσα να γίνει κάτι αποτελεσματικό μεν που θα ταρακουνήσει το σύστημα και του κινδύνου να υπάρξει ένα εκρηκτικό κλίμα στην κοινωνία από την εκτίναξη των πλειστηριασμών και των εξώσεων για εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες. Τέτοιες εξελίξεις, πρωτόγνωρες στην ελληνική κοινωνία και παράδοση, σε συνδυασμό με την χειροτέρευση και των περισσοτέρων δεικτών καθημερινότητας της πλειοψηφίας  των πολιτών, είναι βέβαιο ότι δύσκολα θα μπορέσουν να αντιμετωπιστούν. Η συμπεριφορά επομένως όσων κληθούν να χειριστούν από εδώ και πέρα τα «κόκκινα δάνεια» (ειδικοί μηχανισμοί των τραπεζών  και funds) αποτελεί κρίσιμο παράγοντα. Η βαθμοί ελευθερίας και χειρισμών σε αυτήν τη διαχείριση σε συνδυασμό με τον περιορισμό της ασύδοτης κερδοσκοπίας που πιθανόν να επιχειρηθεί από κάποιους που θα αγοράσουν φθηνά και θα επιδιώξουν τεράστιες αποδόσεις) θα δημιουργήσουν και το σχετικό κλίμα στην κοινωνία. Οψόμεθα.

Leave A Reply