Χαρτογράφησαν το λιμάνι για τη φιλοξενία υπηρεσιών ανεφοδιασμού υγρού φυσικού αερίου στην Πάτρα

0

Τα σημεία που μπορούν να φιλοξενήσουν τις υπηρεσίες ανεφοδιασμού υγρού φυσικού αερίου (ΥΦΑ) στο λιμάνι της Πάτρας χαρτογράφησαν οι εταίροι του προγράμματος Poseidon Med II, κατά τη διάρκεια της διήμερης τεχνικής συνάντησης εργασίας που πραγματοποιήθηκε, στις 28 και 29 Ιουνίου, στο λιμάνι της αχαϊκής πρωτεύουσας.

Πραγματοποιήθηκε επιτόπια έρευνα, συζητήθηκαν εφικτά σενάρια για την εγκατάσταση των απαιτούμενων υποδομών και την καταλληλότητα των χώρων, που θα επιτρέψουν στο λιμάνι της Πάτρας να προσφέρει υπηρεσίες ανεφοδιασμού ΥΦΑ ως καύσιμο στα πλοία ώστε να εκπονηθούν οι σχετικές μελέτες, ενώ επικεντρώθηκαν στις λειτουργίες, την τεχνολογία, τις υποδομές, τα ζητήματα ασφαλείας και το κανονιστικό πλαίσιο για τον ανεφοδιασμό των πλοίων με ΥΦΑ ως καύσιμο.

Με την ενεργό συμμετοχή των 28 συμμετεχόντων, έγινε εκτίμηση των ποσοτήτων ΥΦΑ που απαιτούνται ως καύσιμο για δύο τύπους πλοίων Ro-Pax που εκτελούν δρομολόγια Πάτρα- Μπάρι και Πάτρα-Ανκόνα και αναδείχθηκαν τα κρίσιμα θέματα σχετικά με την εφοδιαστική αλυσίδα, λαμβάνοντας υπόψη και τις ανάγκες επέκτασης για την παροχή φυσικού αερίου για οικιακή και βιομηχανική χρήση στην πόλη της Πάτρας.

Ο Σταύρος Αντύπας, Διευθυντής Ανάπτυξης & Εκμετάλλευσης, του ΟΛΠΑ, υπέδειξε πιθανούς χώρους εγκατάστασης μικρής κλίμακας ΥΦΑ, οι οποίοι αξιολογήθηκαν από τους συμμετέχοντες.

«Το πρόγραμμα έχει πλέον εισέλθει στη φάση ωρίμανσης, συνδυάζοντας το θεωρητικό πλαίσιο με έγκυρα αριθμητικά δεδομένα, τα οποία τυγχάνουν κοινής αποδοχής από όλα τα συμμετέχοντα μέρη», τονίζει ο Θάνος Κολιόπουλος, επικεφαλής της συνάντησης, η οποία ολοκληρώθηκε με την εκπόνηση ενός πλάνου με σημεία για περαιτέρω δράση και αξιολόγηση, τα οποία θα εξεταστούν ενδελεχώς από τους εταίρους του προγράμματος.

Εκ μέρους της ΔΕΠΑ, o Γιώργος Πολυχρονίου, Συντονιστής Δ/ντής Δραστηριοτήτων Στρατηγικής, Ανάπτυξης, Διοικητικών και Πληροφορικής ανέφερε  «H δυνατότητα του λιμανιού της Πάτρας να φιλοξενήσει εγκαταστάσεις ανεφοδιασμού πλοίων με καύσιμο ΥΦΑ αποτελεί σημαντικό στοιχείο υλοποίησης των απαιτούμενων υποδομών ώστε το ΥΦΑ να καθιερωθεί ως εναλλακτικό καύσιμο στη ναυτιλία στην Ανατολική Μεσόγειο και ειδικότερα στην Ελλάδα. Η περαιτέρω ανάπτυξη αυτών των εγκαταστάσεων για την τροφοδοσία με φυσικό αέριο των οικιακών, εμπορικών και βιομηχανικών χρηστών της πόλης της Πάτρας αλλά και καταναλωτών στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, αποτελούν σημαντική παράμετρο βιωσιμότητας για την πλήρη ανάπτυξη του έργου».

Τέλος,ο πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. Νίκος Κοντοές, σημείωσε: «Για τον Οργανισμό Λιμένα Πατρών η εγκατάσταση μιας τέτοιας μονάδας, επεκτάσιμης στη συνέχεια και για τροφοδοσία με φυσικό αέριο για βιομηχανική και οικιακή χρήση, αποτελεί υψηλή προτεραιότητα. Η έλευση φυσικού αερίου στην Δυτική Ελλάδα αποτελεί διαρκές αίτημα των πολιτικών, επιστημονικών και παραγωγικών φορέων της Δυτικής Ελλάδας καθώς και αναγκαία και κρίσιμη παράμετρο για την οικονομία της. Αναμένεται να έχει σημαντικά κοινωνικά και οικονομικά οφέλη και παράλληλα θα συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση του περιβάλλοντος της αστικής περιοχής της πόλης μας».

Στο μεταξύ, ο πρόεδρος του ΤΕΕ Δυτ. Ελλάδας Θανάσης Γιανναδάκης, σε δηλώσεις του ανέφερε πως το σχέδιο της ΔΕΠΑ για επέκταση της χρήσης φυσικού αερίου στη Δυτική Ελλάδα βρίσκεται σε διαδικασία πλήρους προετοιμασίας και είναι ανεξάρτητο από το πρόγραμμα Poseidon Med II το οποίο προβλέπει τη θαλάσσια μεταφορά και αποθήκευση φυσικού αερίου σε υγροποιημένη μορφή στο λιμάνι. Σημείωσε, πάντως, πως η δημιουργία ειδικής υποδομής για την υποδοχή υγροποιημένου αερίου LNG σε πόλεις με λιμενικές εγκαταστάσεις, όπως η Πάτρα, είναι ένα παράλληλο σχέδιο της ΔΕΠΑ, το οποίο θα πρέπει να προσδιορίζεται χρονικά μετά το 2019.

Leave A Reply