Δικτύωση και αποτελεσματικότητα

0

gialeniosH  συνάντηση στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος  στις 14/7 για την ενίσχυση της  επιχειρηματικότητας και των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στην Δυτική  Ελλάδα,(εδώ) έχοντας στο επίκεντρο την έννοια της δικτύωσης, μας δίνει την αφορμή να αναφερθούμε για μια ακόμη φορά  στην έννοια και την αξία  της Δικτύωσης.

 Σημαντική εξέλιξη

Θυμίζουμε ότι ολόκληρο το περσινό 18ο Forum Ανάπτυξης ήταν αφιερωμένο στη «Δικτύωση Παντού» , όπου με χαρά είχαμε διαπιστώσει ότι στην πλειοψηφία τους  οι συμμετέχοντες στις εργασίες του πολυσυνεδρίου είχαν ανταποκριθεί στη σχετική μας πρόσκληση αναδεικνύοντας πολύπλευρα την δυναμική αυτή έννοια. Έκτοτε καταγράψαμε  δεκάδες πρωτοβουλίες και δράσεις που έθεσαν στον πυρήνα τους την έννοια αυτή συμπληρώνοντας ένα παζλ συνεργασιών με στόχο την ανάπτυξη και την εξωστρέφεια.

Στο επίκεντρο της συνάντησης των φορέων υποστήριξης, (την  πρώτη του «Δικτύου για την Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη στην Δυτική Ελλάδα»), βρέθηκε  η πρόταση που έκανε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στον ετήσιο  διαγωνισμό  της Επιτροπής των Περιφερειών και η οποία έτυχε θετικής αποδοχής στην διαδικασία αξιολόγησης και έλαβε ένα από τα τρία βραβεία της Ευρωπαϊκής Επιχειρηματικής Περιφέρειας για το έτος 2017.

θεωρούμε ότι αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη που ενσωματώνει ουσιαστικά πολλά από όσα αναλυτικά και πολυεπίπεδα είχαν τεθεί από τους φορείς της περιφέρειας στο περσινό Forum  Ανάπτυξης.

Οφείλουμε πλέον να καταγράψουμε, μετά και τη χθεσινή πρωτοβουλία και την διάθεση υποστήριξης της που εκφράστηκε από τους φορείς,(προσδίδοντας σε αυτήν  την απαραίτητη δυναμική  μιας ευρείας συμμαχίας για την από κοινού ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας),ότι στην περιοχή μας στο επίπεδο-θεωρητικά τουλάχιστον-της συνεργασίας έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα.

Η στάση των φορέων στο θέμα της έλευσης του  Φυσικού Αερίου στην Πάτρα,  η συνεργασίες και οι συνθέσεις που προκύπτουν για το Θαλάσσιο Μέτωπο, οι συνέργειες στο κορυφαίο για την περιοχή ζήτημα της παραγωγικής αξιοποίησης της έρευνας και καινοτομίας στη βάση της παρουσίας στην Πάτρα  σημαντικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και ερευνητικών φορέων, επιβεβαιώνουν την ύπαρξη αυτών των βημάτων. Ο γράφων, έχοντας μια υπετριανταχρονη εμπειρία από τη διοργάνωση εκατοντάδων αναπτυξιακών εκδηλώσεων σε ολόκληρη της Δυτικής Ελλάδα με επίκεντρο την τοπική, περιφερειακή και διαπεριφερειακή συνεργασία, μπορεί να το διαβεβαιώσει.

Αποτελεσματικότητα παντού…

Αυτό που κυρίως επείγει όμως είναι να δημιουργηθούν σταθερές βάσεις για αυτού του είδους τις συνεργασίες. Βασική παράμετρος ενός τέτοιου επιτεύγματος είναι η υπέρβαση από όλους τους ενδιαφερόμενους ποικίλων ιδεολογικών αγκυλώσεων, που ιδίως στην περιοχή μας είναι υπαρκτές. Το ξεπέρασμα τους σε άλλες περιοχές της χώρας, που οδήγησε σε σημαντική αναπτυξιακή τους  πρόοδο- και δεν λησμονούμε βεβαίως με αυτήν την αναφορά τις επιπτώσεις και τους υπαίτιους  της κρίσης  και των μνημονίων- δείχνει την εφικτότητα της εκτίμησής μας.

Πλέον όμως χρειάζεται και κάτι ακόμη. Όλες οι από εδώ και πέρα πρωτοβουλίες θα πρέπει εκτός από τη δυναμική της συνεργασίας και της δικτύωσης να συνοδεύονται απαραιτήτως και από διαπιστευτήρια «Αποτεσματικότητας». Θεωρούμε ότι πλέον αυτό θα πρέπει  να χαρακτηρίζει κάθε δράση. Αποτελεσματικότητα παντού με το κάθε δρώντα φορέα ή πρόσωπο να συνυπολογίζει πριν την όποια εξαγγελία τις δυνατότητες τους για την επίτευξη των προβαλλόμενων στόχων, την αποδοτικότητα του προς αυτό  και βεβαίως και την παραγωγικότητα του όλου εγχειρήματος που αφορά και το τι στέρεο αφήνει  για τη συνέχισή του.

Η  «Αποτελεματικότητα παντού» ως συνέχεια και της «Δικτύωσης παντού» θα είναι η βασική αναζήτηση μας στο πλαίσιο του φετινού 19ου Forum Ανάπτυξης στις 12&13  Νοεμβρίου. Η προετοιμασία του που ήδη εξελίσσεται ήδη επιβεβαιώνει τη σημασία μιας τέτοιας ουσιαστικής  αναζήτησης. Το επόμενο διάστημα θα έχουμε πολλά να αναφέρουμε σχετικά, που θεωρούμε ότι αφορούν άμεσα τα ενδιαφέροντα των αναγνωστών μας.

 

Leave A Reply