Οι Νέες Προκλήσεις Ανάπτυξης των Ελληνικών Πόλεων

0

Vasiliadis photoΕίχα αναφερθεί σε παλαιότερο άρθρο μου στη σημασία που έχουν οι πόλεις στη σύγχρονη παραγωγική διαδικασία ως παράγοντες οικονομικής ανάπτυξης και βιωσιμότητας.

Θα προσπαθήσω να εξειδικεύσω λίγο περισσότερο γιατί η αναβάθμιση των χαρακτηριστικών των πόλεων στη σύγχρονη εποχή θεωρείται θεμελιώδους σημασίας για την ανάπτυξη μιας χώρας. Επιπρόσθετα, για την Ελλάδα η σημασία των βιώσιμων πόλεων με χαρακτηριστικά φιλικά προς τους κατοίκους, επισκέπτες και φυσικά τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτές είναι ακόμη μεγαλύτερης σπουδαιότητας αν λάβουμε υπόψη μας τις αρνητικές επιδόσεις της εθνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης.

Και ενώ θα περίμενε κανείς ότι αυτή η μακροχρόνια οικονομική κρίση που βιώνουμε σε συνδυασμό με τη σύγχυση που επικρατεί τόσο στις πολιτικές παρατάξεις όσο και στην ίδια την κοινωνία σχετικά με την κατάλληλη πολιτική που θα πρέπει να ακολουθηθεί προκειμένου η χώρα μας να αντιστρέψει την τρέχουσα κατάσταση, η πόλη δε φαίνεται να περιλαμβάνεται σε κανενός είδους συζήτηση ως προτεινόμενο στοιχείο σχεδιασμού του νέου μοντέλου ανάπτυξης.

Σε αυτό το πλαίσιο η οικονομική ανασφάλεια πολιτών και επιχειρήσεων συνεχίζει να μεγαλώνει (η μεγάλη πλειοψηφία των οποίων ζει και δραστηριοποιείται στις Ελληνικές πόλεις), ενώ και τα ποσοστά φτώχειας και ανισόρροπης ανάπτυξης συμβάλουν στην αύξηση της κοινωνικής αναταραχής και της μετανάστευσης στο εξωτερικό σημαντικού αριθμού νέων και μορφωμένων κυρίως ανθρώπων.

Επιπλέον, πολύ σύντομα οι φορείς άσκησης εθνικής, περιφερειακής και τοπικής πολιτικής θα κληθούν να αντιμετωπίσουν πρόσθετα προβλήματα που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα των πόλεων, πέρα από αυτά που αναφέραμε παραπάνω, και που έχουν να κάνουν με τις επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή και την αυξανόμενη περιβαλλοντική υποβάθμιση.

Σε αυτό το πλαίσιο το δεδομένο που υπάρχει είναι ότι η τρέχουσα οικονομική κρίση δημιουργεί προβλήματα στη διαχείριση και σχεδιασμό μιας αναπτυξιακής πολιτικής των Ελληνικών πόλεων που προκύπτουν από την αύξηση της ανεργίας, τη μείωση του εισοδήματος των νοικοκυριών, τη μείωση των κερδών των επιχειρήσεων και φυσικά τη μείωση των δημοσίων εσόδων. Ενώ δεν θα πρέπει να αγνοήσουμε και το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο διαφοροποίησης του παγκόσμιου παραγωγικού προτύπου το οποίο θα προκαλέσει αλλαγές στην οικονομική και εργασιακή διάρθρωση πολλών κρατών.

Μια σημαντική παθογένεια της Ελληνικής οικονομίας είναι η εξάρτηση από την Κεντρική Κυβέρνηση (νομοθετική, οικονομική) της οποιασδήποτε πρωτοβουλίας αναπτυξιακού σχεδιασμού. Ενώ παρατηρούνται προσπάθειες από πολλές περιφέρειες και πόλεις για την υιοθέτηση αναπτυξιακών μέτρων και πολιτικών, αυτές πολλές φορές καθυστερούν ή εγκαταλείπονται λόγω της απαίτησης για σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Κυβέρνησης.

Στην περίπτωση της πόλης της Πάτρας, η οποία μετά την αποβιομηχάνιση που υπέστη κυρίως κατά τις δεκαετίας του 1980 και 1990, οι συνέπειες της οποίας παραμένουν ορατές ακόμη στις ημέρες μας αφού, εκ του αποτελέσματος, η όποια προσπάθεια ανασυγκρότησης φαίνεται να έχει αποτύχει, ακόμη ψάχνει ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο η εφαρμογή του οποίου θα την επανατοποθετήσει ως δυναμικό οικονομικό κέντρο σε εθνικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο με τις αντίστοιχες θετικές συνέπειες για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις της.

Οι απαιτήσεις των καιρών και η οξύτητα των προβλημάτων που συνεχώς συσσωρεύονται πάνω από την Ελληνική κατάσταση, σημαίνει ότι δεν αργεί εκείνη η στιγμή που οι φορείς διαχείρισης πολιτικής θα κληθούν να απαντήσουν σε κύρια ζητήματα ανάπτυξης (με επίκεντρο την πόλη της Πάτρας). Σκοπός των νέων αυτών προτάσεων θα πρέπει να είναι η ισότιμη και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη που εξασφαλίζει καλύτερες προοπτικές και μια λειτουργική σχέση μεταξύ της πόλης (ως κύριου μοχλού ανάπτυξης) και της επαρχίας αυξάνοντας συνολικά τις οικονομικές προοπτικές του Ν. Αχαΐας.

Λαυρέντιος Βασιλειάδης

Διδάκτωρ Περιφερειακής Ανάπτυξης του London School of Economics and Political Science

Email Επικοινωνίας: l_vasiliadis@hotmail.com

 

Leave A Reply