Έρχεται στην Πάτρα η υφυπουργός Θεοδώρα Τζάκρη για τη βιομηχανική πολιτική

0

Παρουσία της υφυπουργού  Οικονομίας , Ανάπτυξης και Τουρισμού  Θεοδώρας Τζάκρη, θα πραγματοποιηθεί  την Πέμπτη  23 Ιουνίου, ώρα 17.30 μ.μ, εκδήλωση,  όπου θα παρουσιαστούν η  πρωτοβουλία του Φόρουμ  για τη Βιομηχανία,  της  Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού,  όπως επίσης τα  αποτελέσματα των εργασιών του στις οποίες συμμετείχαν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Επίσης  θα παρουσιαστεί η πρόταση δράσεων για την ενίσχυση της Βιομηχανίας, στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού  Σχεδιασμού για την επανεκκίνηση της  Οικονομίας που κατατέθηκε και εγκρίθηκε από το ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π. (Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής). Οι εργασίες θα φιλοξενηθούν στην αίθουσα εκδηλώσεων  του ξενοδοχείου Αστήρ.

Το Πρόγραμμα  της εκδήλωσης έχει ως εξής:

Α’ ΜΕΡΟΣ   

Συντονιστής : Γιώργος Αγγελόπουλος – Αντιπεριφερειάρχης  Δυτικής Ελλάδος

17:30 – 18:15   Χαιρετισμοί

  • κ. Απόστολος Κατσιφάρας – Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος
  • καθ. Κλεομένης Μπάρλος – Πρόεδρος Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος
  • κα. Θεοδώρα Τζάκρη – Υφυπουργός Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού αρμόδια για θέματα Βιομηχανίας.
  • κ. Παναγιώτης Πέτρου – Συντονιστής του  Φόρουμ  Βιομηχανίας.

« Παρουσίαση του Φόρουμ  για τη Βιομηχανία- Λειτουργία και αποτελέσματα».

Β’ ΜΕΡΟΣ

Συντονιστής: κ. Παναγιώτης Πέτρου

 18:15 – 18:50  Β 1.   ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥΜ

  • Δρ. Μαρία Μανδαράκα – Πρ. Αναπλ. Καθηγήτρια ΕΜΠ.

Συμπεράσματα Ομάδων Εργασίας «Δυναμικοί Κλάδοι» και «Εξοικονόμιση Ενέργειας»

  • κ. Ζαχαρίας Μαυρούκας-Γενικός Διευθυντής Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Πολιτικής, Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης & Τουρισμού

Συμπεράσματα Ομάδων Εργασίας  «Βιομηχανία & Καινοτομία»,  «Στήριξη ΜμΕ» και «Χρηματοδοτικά Εργαλεία»

  • κ.Ανδρέας Μουρτσιάδης – Γενικός Διευθυντής Εφαρμογής Κανονισμών, Υποδομών και Ελέγχων, Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας,  Υπουργείο  Οικονομίας Ανάπτυξης & Τουρισμού

Συμπεράσματα Ομάδας Εργασίας «Επιχειρηματικό  Περιβάλλον»

 18:50-19:10    Β 2:   ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ  ΦΟΡΟΥΜ

  • κ. Ευστράτιος Ζαφείρης – Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας.

«Κατευθύνσεις υλοποίησης συμπερασμάτων Φόρουμ – Η βιομηχανική πολιτική την περίοδο 2016-2020 και οι δράσεις εφαρμογής

Γ’  ΜΕΡΟΣ  

Συντονιστής :  κ. Γιώργος  Αγγελόπουλος  – Αντιπεριφερειάρχης  Δυτικής Ελλάδος

19:10-20:15     Γ 1. ΣΥΖΗΤΗΣΗ –ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ –ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

20:15-20:30    Γ 2. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ –ΚΛΕΙΣΙΜΟ

  • κ. Παναγιώτης Πέτρου – Συντονιστής Φόρουμ Βιομηχανίας.

Πέρας Εκδήλωσης.

Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται από το υπουργείο  Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και τον ΣΕΒ Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος.

 

 

Leave A Reply