Κυριαρχούν τα «λουκέτα» στην Αχαΐα

0

Τα στοιχεία  του Επιμελητηρίου Αχαΐας για τις εγγραφές και τις διαγραφές επιχειρήσεων από το 2011 μέχρι τον Μάιο του 2016 (Πηγή: www.thebest.gr) είναι ενδεικτικά της αλλαγής του εμπορικού και γενικότερα επιχειρηματικού προφίλ της περιοχής τα χρόνια της κρίσης.  Ετσι: Συνολικά το 2011 στην Αχαΐα, άνοιξαν 1549 επιχειρήσεις κι έκλεισαν 1714, το 2012 άνοιξαν 1575 κι έκλεισαν 1660, το 2013 άνοιξαν 1449 κι έκλεισαν 1579, το 2014 υπήρξαν 1233 εγγραφές και 1619 διαγραφές, το 2015 άνοιξαν λιγότερες επιχειρήσεις από όλα τα προηγούμενα χρόνια, 961 σύνολο  κι έκλεισαν 1297.Μέχρι τον Απρίλιο του 2016 άνοιξαν 39 επιχειρήσεις στη μεταποίηση κι έκλεισαν 85, στο εμπόριο άνοιξαν 121 κι έκλεισαν 165 και στον τομέα των υπηρεσιών άνοιξαν 179 κι έκλεισαν 188.Συνολικά΄είχαμε από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο του 2016 339 εγγραφές και 438 διαγραφές. Από το 2011 έως τον φετινό Μάιο συνολικά οι εγγραφές στο Επιμελητήριο Αχαΐας είναι 7106 και οι διαγραφές 8325.

Leave A Reply