Ημερίδα για το νέο υπέρ- υπολογιστή του Εθνικού Δικτύου Ερευνών

0

Η μεγάλη πρόοδος της επιστήμης και της τεχνολογίας και η αξιοποίησή τους στην ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών και προϊόντων εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη χρήση παράλληλων υπολογιστικών συστημάτων υψηλών επιδόσεων.

Η πρόσφατη προμήθεια και εγκατάσταση στους χώρους του ΥΠ.Π.Ε.Θ., από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ Α.Ε.), του συστήματος ARIS (Advanced Information Research System), που παρέχει υπολογιστική ισχύ που αγγίζει τα 180 Tflops και αποθηκευτικό χώρο περίπου 1 Petabyte, διευκολύνει πλέον σε μεγάλο βαθμό την προσβασιμότητα της επιστημονικής κοινότητας από Ελληνικά ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα σε υπολογιστικούς πόρους μεγάλης κλίμακας.

Με την ευκαιρία αυτή, διοργανώθηκε στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής (ΤΜΗΥΠ) του Πανεπιστημίου Πατρών (όπου πριν σχεδόν 30 χρόνια εγκαταστάθηκε το πρώτο παράλληλο σύστημα κατανεμημένης μνήμης στην Ελλάδα), σε συνεργασία με το ΕΔΕΤ και το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων Υψηλής Επίδοσης (HPCLab) του ΤΜΗΥΠ, ημερίδα και εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα «Παρουσίαση και Τεχνικές Αποδοτικής Χρήσης του εθνικού υπερ-υπολογιστικού συστήματος ARIS».

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, επιστήμονες της ομάδας υποστήριξης του ΕΔΕΤ (κκ. Δ. Δελλής, Ι. Λιαμπότης, Ν. Νικολουτσάκος και Ε. Φλώρος) παρουσίασαν τον ARIS και έδωσαν πολλές πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους πρόσβασης και τις δυνατότητες εκμετάλλευσής του, καθώς και των σημαντικών αναβαθμίσεών του με συστήματα συνεπεξεργαστών που βρίσκονται υπό εξέλιξη.

Την εκδήλωση παρακολούθησαν πολλοί προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, καθώς και μέλη της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας του Πανεπιστημίου Πατρών και άλλων ιδρυμάτων της πόλης. Την ημερίδα προλόγισαν ο Αναπλ. Πρυτάνεως, καθηγητής Χρ. Παναγιωτακόπουλος, ο Πρόεδρος του ΤΜΗΥΠ καθηγητής Ι. Γαροφαλάκης και ο διευθυντής του HPCLab, καθηγητής Ευ. Γαλλόπουλος, ενώ την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Δ/νων Σύμβουλος του ΕΔΕΤ Α.Ε. καθηγητής Π. Τσανάκας.

 

Leave A Reply