Επιστολή διαμαρτυρίας σε Σταθάκη από τα Επιμελητήρια Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας

0

Την απόσυρση του άρθρο 77, που προβλέπει καταβολή της επιδότησης σε επτά ετήσιες δόσεις ζητούν από τον Υπουργό Οικονομίας Ανάπτυξης και τουρισμού Γεώργιο Σταθάκη με κοινή τους επιστολή οι πρόεδροι των Επιμελητηρίων Αχαΐας Πλάτωνας Μαρλαφέκας, Ηλείας Κώστας Νικολούτσος και Αιτωλοακαρνανίας Παναγιώτης Τσιχριτζής.

Υποστηρίζουν πως η εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης θα προκαλέσει πλήθος προβλημάτων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που έχουν ενταχθεί στους νόμους 3299/2004 και 3908/11, καθώς στερούνται της άντλησης κεφαλαίων από το τραπεζικό σύστημα.

Ο αναπτυξιακός νόμος ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία επί της Αρχής από τις συναρμόδιες επιτροπές Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής. Χθες είχε προγραμματισθεί να πραγματοποιηθεί και η δεύτερη ανάγνωση του σχεδίου νόμου, ενώ την επόμενη εβδομάδα να εισαχθεί στην Ολομέλεια για συζήτηση και ψήφιση.

Οι παραγωγικοί φορείς σε γενικές γραμμές τάσσονται θετικά με το πλαίσιο του νέου Αναπτυξιακού Νόμου, ο οποίος προβλέπει τη μείωση του ελάχιστου κεφαλαίου επενδυτικού σχήματος, για την ένταξη επιχειρήσεων στον αναπτυξιακό νόμο. Συγκεκριμένα ορίζεται στις 100.000 ευρώ- από 150.000- το ελάχιστο κεφάλαιο για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, ενώ για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις ορίζεται στα 75.000 ευρώ, από 100.000 ευρώ. Ακόμη, με άλλες νομοτεχνικές βελτιώσεις, υποχρεώνονται όσοι υποβάλουν επενδυτικά σχέδια να διασφαλίζουν τις συνθήκες για την προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ στους χώρους της επένδυσης, ενώ διευκρινίζεται ότι για την υπαγωγή στον αναπτυξιακό νόμο απαιτείται μία κερδοφόρα χρήση κατά την επταετία πριν από τη διαχειριστική χρήση της αίτησης υπαγωγής.

Υπάρχουν όμως και ζητήματα που χρήζουν άμεσης παρέμβασης στο σχέδιο νόμου με τίτλο «Θεσμικό πλαίσιο για την σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας-Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις», όπως υπογραμμίζουν οι πρόεδροι των Επιμελητηρίων της Δυτικής Ελλάδας, στην επιστολή τους στον Υπουργό. Χαρακτηριστικά υπογραμμίζουν: «Φαίνεται σε απόλυτο βαθμό η προσπάθεια προσαρμογής που έχει γίνει, σύμφωνα με τις επικρατούσες συνθήκες από την οικονομική κρίση και το δημοσιονομικό πρόβλημα της χώρας μας.

Θα πρέπει όμως να επισημάνουμε πως οι επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στους νόμους 3299/04 και 3908/11, βασίστηκαν στις ισχύουσες τότε διατάξεις και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αποφάσεις υπαγωγής προγραμμάτισαν αντίστοιχα τους σχεδιασμούς τους.

Οι επιχειρήσεις αυτές, στην πλειοψηφία τους, αποφάσισαν να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους, παρά τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες από την παρατεταμένη ύφεση και την ραγδαία απώλεια της ανταγωνιστικότητας.

Για τον λόγο αυτό, με την παρούσα, επισημαίνουμε ιδιαίτερα την αναφορά μας στο άρθρο 77, που η εφαρμογή του θα προκαλέσει πλήθος προβλημάτων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που έχουν ενταχθεί στους νόμους 3299/2004 και 3908/11.

Η απόφαση για καταβολή της επιδότησης σε επτά ετήσιες δόσεις, θέτει τις επιχειρήσεις σε απόλυτα και μη αναστρέψιμη δυσμενή θέση, όσον αφορά την ρευστότητα, την πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό και κυρίως την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία τους.

Οι επιχειρήσεις αυτές, έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων και η τήρηση των όρων υπαγωγής θα πρέπει να αποτελεί υποχρέωση και των δύο μερών, έως και την ολοκλήρωση.

Είναι οι επιχειρήσεις που παρά την απουσία κεφαλαίων, την μείωση του κύκλου εργασιών και ενδεχομένως την εμφάνιση αρνητικών αποτελεσμάτων, δεν εγκαταλείπουν το επενδυτικό τους πρόγραμμα με κύριο στόχο την στήριξη της ανταγωνιστικότητας και την προσαρμογή της επιχείρησης σε νέες συνθήκες.

Πολλές από αυτές, έχουν εκχωρήσει την επιδότηση και έχουν λάβει δάνειο από το τραπεζικό σύστημα για την υλοποίηση του επενδυτικού τους προγράμματος, δεσμεύοντας ταυτόχρονα και τα περιουσιακά τους στοιχεία, με στόχο την ομαλή υλοποίηση της επένδυσης. Αυτές οι επιχειρήσεις, λόγω των ανωτέρω συνθηκών, στερούνται της δυνατότητας άντλησης κεφαλαίων κινήσεως από το τραπεζικό σύστημα και ομαλής λειτουργίας τους.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε να αποσυρθεί το σχετικό άρθρο στο σύνολό του και να εξετασθεί εκ νέου, μετά από προτάσεις που θα καταθέσουν οι παραγωγικοί φορείς, για την οριστική επίλυσή του, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους».

Κ. Κόλλιας: «Υψηλός ο φορολογικός συντελεστής»
«Οποιαδήποτε συζήτηση πάνω σε νέο αναπτυξιακό νόμο θα έπρεπε να εκκινήσει, αφού έχουμε ολοκληρώσει πρώτα το διάλογο για το νέο παραγωγικό μοντέλο, ώστε με βάση το Εθνικό Αναπτυξιακό Σχέδιο να συντάξουμε τον αναπτυξιακό νόμο, κατευθύνοντας τους διαθέσιμους πόρους προς τομείς της οικονομίας που έχει συγκριτικό πλεονέκτημα η χώρα και στους οποίους ποντάρουμε.»
Με αυτό το σχόλιο ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας, τοποθετήθηκε στη Βουλή για το νομοσχέδιο για τον νέο αναπτυξιακό νόμο.
«Το νέο νομοσχέδιο είναι ένα πλαίσιο γενικό, το οποίο – μετά την ψήφισή του – για να εφαρμοσθεί προϋποθέτει την έκδοση ενός μεγάλου αριθμού Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων, οδηγών και εγχειριδίων υποστήριξης. Από 25 έως 30 είναι μόνο οι ΚΥΑ, που απαιτούνται για να αρχίσει η ένταξη προτάσεων», τόνισε ο κ. Κόλλιας και κατέθεσε τις προτάσεις του Επιμελητηρίου.
Σημείωσε, επίσης, ότι η αναφορά σε σταθερό φορολογικό σύστημα με εξαιρετικά, όμως, υψηλό συντελεστή δεν προσδίδει την αναπτυξιακή διάσταση που θα προσέλκυε το ενδιαφέρον επενδυτών. Πρότεινε μεταξύ άλλων, την μεταβολή του φορολογικού συντελεστή ανάλογα με τις νέες θέσεις εργασίας, την μείωση του ποσού για την κατάθεση οικονομοτεχνικής μελέτης από τα 250.000 στα 100.000 ευρώ, την προώθηση πλαισίου πιστοποίησης προσόντων των οικονομολόγων μελετητών του αναπτυξιακού νόμου και των αξιολογητών και ελεγκτών από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος

ΕΣΣΕ: «Η ΜμΕ τίθεται στο επίκεντρο»

Στο πλαίσιο της ακρόασης των φορέων στη Βουλή για τον νέο Αναπτυξιακό νόμο, ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ Βασίλης Κορκίδης, κατέθεσε πλήρες υπόμνημα προτάσεων και παρατηρήσεων κατ´ άρθρο, ενώ τόνισε πως η ΕΣΕΕ τάσσεται θετικά σε οποιαδήποτε μεταρρύθμιση, η οποία κινείται στην κατεύθυνση της ενίσχυσης των κινήτρων των Ελλήνων αλλά και ξένων επενδυτών.

«Είναι θετικό το γεγονός ότι στο νέο νόμο η μικρομεσαία επιχείρηση τίθεται στο επίκεντρο και αναδεικνύεται ως βασικός μοχλός της παραγωγικής ανασυγκρότησης της οικονομίας, όπως άλλωστε συμβαίνει και στις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ των 15 «παλαιών» και των 13 «νέων», όπως αναφέρει η Έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Μάιος 2016), χωρίς ευτυχώς να ξεχωρίζει τις «παλαιές» 15 σε 14 συν την Ελλάδα», υπογράμμιζε και προσέθεσε πως ο καλύτερος αναπτυξιακός νόμος είναι αυτός που απλουστεύει το επιχειρηματικό περιβάλλον, που μειώνει το διοικητικό φόρτο, που απλοποιεί τις φορολογικές διαδικασίες, που δίνει πρόσβαση στη χρηματοδότηση και που απλά μας αφήνει να δουλέψουμε για να αναπτυχθούμε.

Σημείωσε ότι ο νέος αναπτυξιακός νόμος εστιάζει ή μάλλον δελεάζει με φοροελαφρύνσεις και ορθώς πλησιάζει με τα νέα όρια τα μεγέθη των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ευχήθηκε, τέλος, να μην έχει την τύχη των προηγούμενων και ιδιαίτερα του 2011, όπου από τα 1276 έργα υλοποιήθηκαν 50, με χρόνο αναμονής 29 μήνες και χρόνο αποπληρωμής άγνωστο.

«Ο νέος επενδυτικός νόμος δεν μπορεί να δημιουργήσει από μόνος του επενδυτικό σοκ, γιατί δεν διαθέτει τα απαιτούμενα κεφάλαια, αλλά μπορεί να διαμορφώσει ένα φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον και να ενθαρρύνει με κίνητρα. Σε αντίθεση μάλιστα με άλλες εποχές, όπου υπήρχαν πόροι αλλά ο σχεδιασμός ήταν ανεπαρκής τώρα ο σχεδιασμός είναι μεν συγκροτημένος, άλλα υπάρχει ένδεια πόρων…», κατέληξε.

Οι 12 προτάσεις της ΓΣΕΒΕΕ

Στην κατάθεση 12 συγκεκριμένων προτάσεων για το αναπτυξιακό νομοσχέδιο κατέθεσε στην αρμόδια επιτροπή τησ Βουλής η ΓΣΕΒΕΕ.

Οι προτάσεις αυτές επί των άρθρων είναι οι εξής:

1) Μείωση της ελάχιστης απαιτούμενης επένδυσης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (άρθρο 5, Προϋποθέσεις υπαγωγής, να οριστεί στις 50-75,000 ευρώ).

2) Απάλειψη της διάταξης που υποχρεώνει τις επιχειρήσεις που θα αιτηθούν την ένταξή τους στον Αναπτυξιακό Νόμο να τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας (άρθρο 21, παρ. 1).

3) Το κριτήριο της δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης αξιολογείται θετικά (άρθρο 8, παρ. 5), ιδιαίτερα για τις περιπτώσεις των ΜμΕ που κατέχουν το υψηλότερο ποσοστό δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης.

4) Καθιέρωση υποχρέωσης για δημοσίευση αναπτυξιακού προγράμματος κάθε 4-5ετία. Σταθερότητα φορολογικού πλαισίου για όσο διάστημα ισχύει ο Αναπτυξιακός Νόμος για όλες τις επιχειρήσεις. Αξιολόγηση αποτελεσμάτων αναπτυξιακού ως προς τα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη (πολλαπλασιαστής, περιφερειακή ανάπτυξη) μέσα από συνέργιες Ινστιτούτων ενδιαφερόμενων μερών, ΚΕΠΕ, Γραφείο Προϋπολογισμού Βουλής. Είναι θετική η πρόβλεψη δημιουργίας του Αναπτυξιακού Συμβουλίου, με τη λειτουργία της Επιστημονικής Επιτροπής και της Επιτροπής Κοινωνικών Εταίρων και Δημόσιας Διοίκησης (Άρθρα 70-73), που καλύπτουν ένα σημαντικό θεσμικό κενό αξιολόγησης συνεπειών από την εφαρμογή των αναπτυξιακών πολιτικών.

5) Ένταξη στον Επενδυτικό Νόμο δικαιούχων που έχουν ως σκοπό την αναβάθμιση υφιστάμενων παραγωγικών μονάδων ή της επαναλειτουργίας σχολαζουσών μονάδων εργοστασίων, ή την ένταξη αντίστοιχων περιπτώσεων σε συνεργατικά σχήματα που παράγουν τεκμηριωμένα οικονομίες κλίμακας.

6) Θα πρέπει να υπάρξει μια έξυπνη εξειδίκευση της πρότασης για χρήση των υφιστάμενων αποθεματικών ή μελλοντικών κερδών, με κίνητρο την αναλογική μείωση των φόρων επί των κερδών που αποθεματοποιούνται και κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό αναπτυξιακού ταμείου.

7) Ο ελάχιστος αριθμός συμμετοχής 8 επιχειρήσεων για τη δημιουργία συνεργατικού σχηματισμού, δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης αποτελεί μια αυθαίρετη πρόβλεψη, που αποτρέπει την κινητοποίηση συνεργατικών δράσεων

8) Πρόβλεψη δικαιώματος συμμετοχής, σε καθετοποιημένα σχήματα παραγωγής και διακίνησης και συνεργατικών σχηματισμών  σε επιχειρήσεις εξαιρούμενων κλάδων ενίσχυσης (άρθρο 7), όπως σε αυτές που δραστηριοποιούνται στο εμπόριο και την εστίαση (ευρύτερα στον αγροδιατροφικό και τουριστικό κλάδο).

9) Πρέπει να εκσυγχρονιστεί και όχι να υποβαθμιστεί η διαδικασία συλλογής και αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων (άρθρο 14), καθώς και ελέγχου υλοποίησης.

10) Η μέριμνα που λαμβάνεται για τις επενδύσεις των προηγούμενων νόμων και δύνανται να ολοκληρωθούν μέσα από συγκεκριμένες ρυθμίσεις αποτελεί θετική πρωτοβουλία (άρθρο 14), ωστόσο η χρονική έκταση των επιχορηγήσεων δημιουργεί προβλήματα ουσιαστικής κινητοποίησης της επένδυσης (το 6μηνο υλοποίησης είναι πολύ περιοριστικό).

11) Άμεση εξειδίκευση των ΚΥΑ (άρθρα 7, 29) για διασφάλιση σταθερότητας, διαφάνειας και αποτελεσματική οργάνωση των σχεδίων και χρονοδιαγραμμάτων των επενδυτών.

12) Προσαρμογή του Νόμου για τις Στρατηγικές Επενδύσεις (ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ), ώστε να περιλαμβάνει όλες τις εντασσόμενες επενδύσεις σε διαδικασίες επιτάχυνσης της υλοποίησης, τουλάχιστον ως προς το διοικητικό σκέλος αδειοδότησης (άρθρο 68).

Leave A Reply