Πρωτοπορεί το Πανεπιστήμιο στην υγιεινή και την ασφάλεια

0

Η Υγεία και Ασφάλεια στους εργασιακούς χώρους είναι ένας από τους βασικούς στόχους στο Πανεπιστήμιο Πατρών.  Η προαγωγή και η διατήρηση της σωματικής, πνευματικής, ψυχικής και κοινωνικής υγείας των εργαζομένων μέσω της πρόληψης και του ελέγχου των κινδύνων αποτελεί βασικό αναπτυξιακό παράγοντα, ειδικά μέσα στο άκρως παραγωγικό περιβάλλον του.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών πρωτοπορεί την τελευταία δεκαετία στον τομέα της Εργασιακής Υγείας και Ασφάλειας ανάμεσα στα Πανεπιστήμια όλης της Ελλάδας, έχοντας υλοποιήσει όλες τις δομές που επιβάλλει ο νόμος αλλά και η ορθή εργασιακή πρακτική. Ως βασικό πυλώνα έχει δημιουργήσει πολιτική που εξασφαλίζει, στο μέτρο που είναι ευλόγως εφικτό, όρους Υγιεινής και Ασφάλειας κατά την εργασία όλης της Πανεπιστημιακής κοινότητας, καθώς και την ασφάλεια των  επισκεπτών και του κοινού που εισέρχονται στον περίβολο του Πανεπιστημίου. Τον κύριο συντονισμό έχει αναλάβει η Συντονιστική Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας (ΣΕΥΑΠΠ), μίας πενταμελούς Επιτροπής η οποία δημιουργήθηκε προ δεκαετίας περίπου και έχει ως έργο να συμβουλεύει, να προτείνει και να εποπτεύει για όλα τα θέματα που αφορούν στην υγεία και την ασφάλεια στο Πανεπιστήμιο. Υπό την επίβλεψη της ΣΕΥΑΠΠ δημιουργήθηκε ο «Οδηγός Υγιεινής και Ασφάλειας του Πανεπιστημίου Πατρών» (ΟΥΑΠΠ), ο οποίος παρέχει το πλαίσιο οργάνωσης της υγιεινής και της ασφάλειας μέσα στους χώρους του Πανεπιστημίου. Για την εφαρμογή των παραπάνω πολιτικών στο Πανεπιστήμιο υπάρχουν, ως ο νόμος ορίζει, Τεχνικός Ασφαλείας και Ιατρός Εργασίας οι οποίοι συμβουλεύουν, ελέγχουν και μεριμνούν για την εφαρμογή και βελτίωση των όρων υγείας και ασφάλειας της εργασίας στους εκπαιδευτικούς, εργασιακούς και ερευνητικούς χώρουςτου.

Το Πανεπιστήμιο θέλοντας να καλλιεργήσει την κουλτούρα και να ενισχύσει τα μέτρα Υγείας και Ασφάλειας στα μέλη του, διοργανώνει δράσεις Υγείας και Ασφάλειας.

Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά πραγματοποιήθηκε στις 9 και 10 Μαίου το “Σεμινάριο Υγείας και Ασφάλειας για τους πρωτοετείς Μεταπτυχιακούς Φοιτητές και Υποψήφιους Διδάκτορες”. Από τις 22 έως τις 26 Φεβρουαρίου διοργάνωσε φέτος για πρώτη φορά την “Εβδομάδα Υγείας και Ασφάλειας” με πλήθος ομιλιών, εκδηλώσεων και πρακτικών επιδείξεων και ασκήσεων. Στη διάρκεια της χρονιάς πραγματοποιεί στα μέλη του εκπαιδεύσεις σε σχετικά θέματα με την συνεργασία των αντίστοιχων φορέων (Πυροσβεστική Υπηρεσία, Επιθεώρηση Εργασίας κλπ). Επιπλέον έχει εκτυπώσει ενημερωτικό υλικό – φυλλάδια, τα οποία μοιράζει και έχει αναρτήσει (αφίσες) σε καίρια σημεία, ενώ έχει δημιουργήσει ιστότοπο (http://osh.upatras.gr) και έχει αποκτήσει πρόσβαση στα κοινωνικά δίκτυα (https://www.facebook.com/upatrasosh/) για αμεσότερη επαφή με τα μέλη του Πανεπιστημίου.

Η διατήρηση καλών συνθηκών ασφάλειας και υγείας στην εργασία παρέχει ευκαιρίες βελτίωσης τόσο της αποδοτικότητας όσο και του επιπέδου προστασίας των μελών του Πανεπιστημίου. Οι ασφαλείς και υγιείς χώροι εργασίας μπορούν να συμβάλλουν στην πρόοδο και την ευημερία του Πανεπιστημίου.

Leave A Reply