Ενστάσεις για τα προγράμματα ΕΣΠΑ

0

Μεγάλη η  συμμετοχή και έντονο το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων  στην εκδήλωση στο Επιμελητήριο Αχαΐας για την παρουσίαση των τεσσάρων προγραμμάτων ενίσχυσης της επιχει ρηματικότητας από την ειδική γραμματέα του  ΥΠΑΝ Ευγενία Φωτονιάτη.

Στο σχετικό ρεπορτάζ σήμερα καταγράφουμε αναλυτικά τις βασικές παραμέτρους της παρουσίασης και τις δηλώσεις της γ.γ που θέλησε να επισημάνει τις ποιοτικές, όπως τις χαρακτήρισε διαφοροποιήσεις των νέων προγραμμάτων από τα προηγούμενα ΕΣΠΑ.

Πράγματι τα νέα προγράμματα έχουν λάβει σοβαρά υπόψη στις προβλέψεις τους  πολλές δυσλειτουργίες του παρελθόντος και ελπίζουμε αυτό να φανεί και στην πράξη.

Εντούτοις συζητώντας με εκπροσώπους επιστημονικών και επιχειρηματικών φορέων, αλλά και όπως διέφανη και στη συζήτηση την Τετάρτη, υπάρχουν ορισμένες καθοριστικές διευκρινίσεις που προέκυψαν από την τοποθέτηση της Ειδικής Γραμματέως ΕΣΠΑ και της συνεργατιδάς της κας. Πουλάκη  και δημιουργούν έντονες δυσαρέσκειες

Μάθαμε λοιπόν ότι ότι στα 4 νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ δεν αρκεί η επιχείρηση να εξασφαλίζει προσβασιμότητα στον χώρο της μέσω διαδικτύου, αλλά απαιτείται και η προσβασιμότητα του ΑΜΕΑ με φυσική παρουσία σε αυτήν.  Μάλιστα όχι μόνο η επιχείρηση να έχει τις κατάλληλες υποδομές για ΑΜΕΑ εντός του χώρου της αλλά να εξασφαλίσει και την ύπαρξη των απαραίτητων υποδομών ΑΜΕΑ μέχρι την είσοδο σε αυτή.

Με δεδομένο όμως ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όπως μηχανικοί, γιατροί, λογιστές κ.λ.π. βρίσκονται σχεδόν όλοι σε ορόφους πολυκατοικιών από την ανωτέρω θέση του επιτελείου του Υπουργείου προκύπτει σαφώς ότι αποκλείονται όλοι αυτοί οι επαγγελματίες. Διότι για να υπάρξει πρόσβαση μέχρι την είσοδο της επιχείρησης θα πρέπει να γίνουν εργασίες στις κοινόχρηστες υποδομές της πολυκατοικίας, κάτι το οποίο κατ’αρχάς  θέλει συναίνεση όλων των ιδιοκτητών (σύμφωνα με το καταστατικό)  και κατά δεύτερον πολλές φορές  όταν θα υπάρξουν και απαιτήσεις δημιουργίας κατάλληλων ραμπών και αντίστοιχης άδειας από τους Δήμους περί κατάληψης του πεζοδρομίου από τις ράμπες….άδειες που δύσκολα δίνονται!!!

Θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή η προϋπόθεση ύπαρξης υποδομών ΑΜΕΑ η δημιουργία ενός site που θα παρέχει πλήρη ενημέρωση και εξυπηρέτηση του ΑΜΕΑ. Ομοίως αποδεκτή θα ήταν και ύπαρξη μιας υποδομής ΑΜΕΑ πλέον του site αλλά ΟΧΙ ΟΛΩΝ !!!

Προβληματισμό  επίσης προκαλούν τροποποιήσεις στον Οδηγό του προγράμματος για τις νεοφυείς επιχειρήσεις, που αναφέρθηκαν. Προφανώς το ΥΠΑΝ εκ των υστέρων αντιλαμβανόμενο:

– ότι τα χρήματα για τα προγράμματα είναι λίγα σε σχέση με το ενδιαφέρον που υπάρχει ιδιαίτερα για το πρόγραμμα των πτυχιούχων και των νεοφυών επιχειρήσεων.

-ότι τέτοιας ευρείας αποδοχής προγράμματα έχουν να βγουν πλέον των τριών ετών.

-ότι ισως υπερβολικά  αποφασίστηκε πολιτικά να επιχορηγηθούν οι επιχειρήσεις αυτές στο 100%  και

-ότι οι δραστηριότητες που επιχορηγούνται (ΚΑΔ) είναι πάρα πολλοί,

-και ότι εξαιτίας των παραπάνω δεν θα επιχορηγούντο παραπάνω από μια στις  είκοσι επιχειρήσεις με συνέπεια την  αντίστοιχη πολιτική δυσαρέσκεια,  μέσω τροποποιήσεων των αρχικών προκηρύξεων,

βρήκε ένα τρόπο αυτές  να  «εξομαλυνθούν» βάζοντας περισσότερες προϋποθέσεις και προσκόμματα έτσι ώστε ο εκάστοτε πολίτης και δυνητικός επενδυτής να μην καταθέσει πρόταση προκειμένου να γίνει υποψήφιος για χρηματοδότηση.

Το ερώτημα είναι αν αυτή η νόμιμη κατά τα άλλα μεθόδευση είναι και ηθική για όλους τους εν δυνάμει επενδυτές.

Leave A Reply