Ξεκινούν οι πλειστηριασμοί …

0

giannoulis newΜετά την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας των Τραπεζών του Ν.4224/2013 , οι τράπεζες έχουν στείλει σχεδόν σε όλους του δανειολήπτες κόκκινων δανείων , επιστολές με τις οποίες τους καλούσαν να σπεύσουν να ρυθμίσουν το δάνειο τους και να προσκομίσουν πλήρη οικονομικά και περιουσιακά στοιχεία .

Οι επιστολές αυτές εστάλησαν τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο , αλλά με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις μόνο ένα μικρό μέρος των δανειοληπτών έχει ανταποκριθεί . Θα ακολουθήσουν και δεύτερες επιστολές σε όσους αγνόησαν την πρώτη επιστολή . Όσοι δεν ανταποκριθούν και στη δεύτερη επιστολή θα ταξινομηθούν ως « μη συνεργάσιμοι » δανειολήπτες και από αυτούς θα ξεκινήσουν οι κατασχέσεις και οι πλειστηριασμοί για την αναγκαστική είσπραξη των δανείων . Αναμένεται ότι μέχρι τέλους Απριλίου θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες με βάση τις οποίες θα γίνει ταξινόμηση όλων των δανειοληπτών σε « συνεργάσιμους » και « μη συνεργάσιμους ».

Είναι επομένως πολύ σημαντικό να γνωρίζουν όλοι οι δανειολήπτες ότι πρέπει να ανταποκριθούν , να προσκομίσουν όλα τα στοιχεία που θα τους ζητηθούν και να ζητήσουν τη ρύθμιση του δανείου τους με βάση τις πραγματικές δυνατότητες αποπληρωμής που διαθέτουν .

Οι επιχειρήσεις εκτός από τα οικονομικά στοιχεία που οφείλουν να προσκομίσουν , πρέπει να προσκομίσουν ένα Επιχειρηματικό Σχέδιο που θα βασίζεται σε ρεαλιστικές και εφικτές παραδοχές και προβλέψεις για τη μελλοντική εξέλιξη των ταμειακών ροών . Με βάση αυτό το σχέδιο θα ζητήσουν την ρύθμιση των οφειλών τους . Οι τράπεζες είναι υποχρεωμένες να λάβουν υπόψη τις πραγματικές δυνατότητες και τους περιορισμούς της κάθε εταιρείας , προκειμένου να αξιολογήσουν το αίτημα ρύθμισης και να απαντήσουν σχετικά .

Οι μέχρι τώρα ρυθμίσεις ( παράταση της διάρκειας , πληρωμή μόνο τόκων κ.α. ήταν περισσότερο προσωρινές ρυθμίσεις και μετέθεταν το πρόβλημα στο μέλλον . Απομένει να δούμε αν οι τράπεζες τελικά θα προχωρήσουν σε γενναίες και μόνιμες ρυθμίσεις ( όπως διαγραφή μέρους του χρέους ), που άλλωστε προβλέπονται από τον Κώδικα Δεοντολογίας και το Νόμο 4307/2014, προκειμένου να καταστεί βιώσιμο το υπόλοιπο χρέος και έτσι να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να ανταποκριθούν σε ένα ρεαλιστικό και μόνιμο πρόγραμμα αποπληρωμής .

Η εξειδίκευση του νομοθετικού πλαισίου για την διαχείριση των «κόκκινων » επιχειρηματικών δανείων αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα και έτσι θα ξεκαθαρίσει το τοπίο αν θα υπάρξει προστασία και τι είδους προστασία για τις ΜΜΕ .

Για τα στεγαστικά δάνεια υπάρχει το νέο νομοθετικό πλαίσιο που προβλέπει προστασία της πρώτης κατοικίας με βάση την αντικειμενική αξία και εισοδηματικά κριτήρια ως εξής α) αντικειμενική αξία πρώτης κατοικίας έως € 170.000 ανεξαρτήτως οικογενειακής κατάστασης και β) δηλωθέν εισόδημα μέχρι € 20.639 για μια τετραμελή οικογένεια .

Πάντως το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο και δεν φαίνεται ότι εύκολα θα βρεθούν γρήγορες και αποτελεσματικές λύσεις για τους δανειολήπτες και τις τράπεζες διότι :

  • Η βιωσιμότητα των περισσοτέρων επιχειρήσεων είναι άμεσα συνδεδεμένη με την πορεία της οικονομίας , δηλαδή αν συνεχιστεί η παρούσα οικονομική ύφεση , πολύ λίγες επιχειρήσεις μπορούν να επιβιώσουν και να έχουν θετικές ταμειακές ροές .
  • Οι μαζικοί πλειστηριασμοί εκτός από την κοινωνική αντίδραση που θα προκαλέσουν , δεν πρόκειται να λύσουν το πρόβλημα διότι θα δημιουργήσουν υπερπροσφορά ακινήτων με συνέπεια την κατάρρευση των τιμών , υπερβολικά δικαστικά και λοιπά έξοδα που έχουν σχέση με την φορολογία , τη φύλαξη και τη διακράτηση των πλειστηριασμένων ακινήτων .
  • Από ότι φαίνεται τα distress funds ενδιαφέρονται για συγκεκριμένους κλάδους της ελληνικής οικονομίας π.χ. ξενοδοχειακές μονάδες και πλεονεκτικά ακίνητα και όχι για το σύνολο των ενυπόθηκων ακινήτων . Παράλληλα δεν θέλουν να εμπλακούν σε μακροχρόνιους δικαστικούς αγώνες με τους δανειολήπτες για να κατάσχουν μικρές και μη προνομιούχες ιδιοκτησίες .
  • Η πώληση των δανείων στα distress funds θα γίνει με μια πολύ μεγάλη έκπτωση που μπορεί να φτάσει το 85% , επομένως οι τράπεζες θα εισπράξουν πολύ λίγα χρήματα σε σχέση με την ονομαστική αξία των δανείων που θα εκχωρήσουν .
  • Οι τράπεζες δεν φαίνεται να θέλουν   να πουλήσουν μαζικά τα κόκκινα δάνεια στα ξένα funds , αλλά προτιμούν να κάνουν διαχείριση των δανείων αυτών με στόχο την μεγιστοποίηση της ανάκτησης των δανείων .

Όλα τα παραπάνω δείχνουν ότι το πρόβλημα των κόκκινων δανείων δεν θα έχει γρήγορη και εύκολη λύση . Θα απασχολήσει για πολλά χρόνια τους δανειολήπτες , τις τράπεζες και την ελληνική οικονομία .

Είναι όμως βέβαιο ότι η περίοδος της απραξίας τελείωσε , οι τράπεζες θα διεκδικήσουν τις απαιτήσεις τους και ήδη ξεκινούν οι πλειστηριασμοί από τους στρατηγικούς κακοπληρωτές δηλαδή τους δανειολήπτες που ενώ έχουν την οικονομική δυνατότητα , δεν εξυπηρετούν τα δάνεια τους και τους « μη συνεργάσιμους » δανειολήπτες . Όλοι οι υπόλοιποι δανειολήπτες έχουν πραγματικό συμφέρον να κινηθούν μέσα στα πλαίσια της Διαδικασίας Επίλυσης Καθυστερήσεων του Κώδικα Δεοντολογίας και να διεκδικήσουν μια εφικτή και ρεαλιστική διευθέτηση των οφειλών τους .

 

Νικόλαος Γιαννούλης

 

Leave A Reply