Νέος Aναπτυξιακός;

0

Ένα χρόνο μετά η κυβέρνηση συνεχίζει να εξαγγέλλει την ψήφιση νέου αναπτυξιακού νόμου.
Πριν σχολιαστούν οι εξαγγελίες είναι σκόπιμο να υπενθυμίσουμε ότι οι προηγούμενοι νόμοι έχουν δημιουργήσει υποχρεώσεις αρκετών δισ. και οι επενδυτές αφού έχουν υλοποιήσει τις επενδύσεις τους, μέσα στην κρίση, περιμένουν να πάρουν χρήματά για πολύ μεγάλο διάστημα, με ότι μπορεί να σημαίνει σήμερα αυτό. Άρα πριν από όποιο νέο νόμο προέχει να ξεκαθαρίσει αυτή η τεράστια εκκρεμότητα.

Ως προς τις συνεχείς εξαγγελίες:
Πρώτη προτεραιότητα μπαίνει η αύξηση της απασχόλησης, «πρωτίστως του ειδικευμένου ανθρωπίνου δυναμικού». Ο στόχος είναι θεμιτός αλλά αν τεθεί ανελαστικά θα αποτρέψει, κυρίως τις υπάρχουσες επιχειρήσεις, να υποβάλλουν σχέδια εκσυγχρονισμού αφού αυτός συνήθως οδηγεί σε εξοικονόμηση θέσεων εργασίας. Άλλωστε, μόνο η αύξηση των εξαγωγών ή η υποκατάσταση εισαγωγών δημιουργούν καθαρές νέες θέσεις.
H ενίσχυση της καινοτομίας, της εξωστρέφειας και της εγχώριας προστιθέμενης αξίας σαφώς πρέπει να είναι οι βασικές παράμετροι ενός αναπτυξιακού νόμου. Θα πρέπει όμως εδώ να υπάρξουν σαφείς προσδιορισμοί μέτρησης και αξιολόγησης για κάθε μια από τις παραπάνω παραμέτρους. Οι παλιές πρακτικές των αδιαφανών επιτροπών αξιολόγησης θα είναι αποτρεπτικές για τους επενδυτές. Η εξωστρέφεια προκύπτει, πολλές φορές, πολύ μετά την υλοποίηση της επένδυσης και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη.
Ο στόχος της επανεκβιομηχάνισης (θέλουμε να πιστεύουμε) δεν θα έχει να κάνει με πειράματα προηγούμενων δεκαετιών αλλά να επιτύχει να αξιοποιηθούν υποδομές που ακόμη είναι σύγχρονες ή με μικρές επενδύσεις μπορούν να επανενταχθούν στην αγορά, με παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών που είναι αποδεκτά από την αγορά και μόνο από φερέγγυα επενδυτικά σχήματα.
Ως προς την ανάσχεση του κύματος φυγής νέων επιστημόνων δυστυχώς αυτή θα συνεχίσει όσο οι νέοι δεν μπορούν να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους εδώ και η χώρα δεν δίνει ευκαιρίες απασχόλησης.
Η ανάπτυξη clusters, η συνεταιριστική, κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία σαφώς και έχουν σημαντικό ρόλο στην δοκιμαζόμενη οικονομία της χώρας, όμως δεν θα πρέπει να επαναλάβουμε αποτυχημένα πειράματα προηγούμενων νόμων αλλά αντίθετα να διδαχτούμε από αυτά.
Βεβαίως θα ήταν σκόπιμο η πολιτεία να έχει θέσει το σχέδιο νόμου με τις αρχικές του κατευθύνσεις και τη δομή σε ευρεία δημόσια διαβούλευση, πριν από αρκετό καιρό.

Leave A Reply