Ο αναπτυξιακός ρόλος της ΒΙΠΕ Πατρών

0

Ενημερωτική σύσκεψη που είχε σαν στόχο να αναδειχθεί ο κεντρικός αναπτυξιακός ρόλος της ΒΙΠΕ Πατρών στην Δυτική Ελλάδα και οι μελλοντικές προοπτικές της, καθώς και να καταγραφούν προβλήματα των εγκατεστημένων επιχειρήσεων έγινε την Τρίτη στην αίθουσα του πρώην δήμου Ωλενίας στα Λουσικά με τη συμμετοχή στελεχών της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΣΕΒΙΠΑ (Σύνδεσμος Εγκατεστημένων Επιχειρήσεων στην Βιομηχανική περιοχή Πατρών) κατά την διάρκεια της συνάντησης, παρουσιάστηκαν σημαντικά στοιχεία για την ταυτότητα της ΒΙΠΕ Πατρών, στην οποία βρίσκονται 105 εγκατεστημένες επιχειρήσεις, εκ των οποίων οι 72 είναι μέλη του ΣΕΒΙΠΑ.
Η συνεισφορά της ΒΙΠΕ Πατρών στην τοπική οικονομία και ανάπτυξη είναι καθοριστική, καθώς στις εγκατεστημένες επιχειρήσεις, απασχολούνται 2000 περίπου εργαζόμενοι. Ο δε τζίρος των εγκατεστημένων επιχειρήσεων φτάνει τα 615 εκ. ευρώ ετησίως και αποτελεί το 5% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος που παράγεται συνολικά από την βιομηχανική δραστηριότητα στην Ελλάδα.
Σε όρους ΑΕΠ Δυτικής Ελλάδας, η βιομηχανική δραστηριότητα φτάνει σε ποσοστό 14%, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας βρίσκεται στην ΒΙΠΕ Πατρών.
Τα συγκεκριμένα στοιχεία αναδεικνύουν τον κεντρικό ρόλο της ΒΙΠΕ Πατρών στην περιφερειακή οικονομία, η οποία όμως στερείται ακόμα βασικών υποδομών και υπηρεσιών.
Η διοίκηση του ΣΕΒΙΠΑ που συμμετείχε στην ενημερωτική εκδήλωση της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, μαζί με τη διοίκηση του ΣΕΒΠΕ&ΔΕ, εγκατεστημένους επιχειρηματίες και διευθυντικά στελέχη βιομηχανιών, ανέδειξε από τη πλευρά της αυτά τα προβλήματα τονίζοντας την ανάγκη άμεσης επίλυσής τους σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς, όπως:
• Η οδική πρόσβαση από την Ε.Ο. Πατρών – Πύργου προς την ΒΙΠΕ Πατρών: Ο ΣΕΒΙΠΑ τόνισε την ανάγκη υλοποίησης βελτιωτικών παρεμβάσεων (διαγράμμιση και σήμανση) στο οδικό τμήμα από την διασταύρωση της Εθνικής Οδού έως την είσοδο της ΒΙΠΕ. Επίσης, πρέπει να τεθεί σε πρόγραμμα υλοποίησης, η συντήρηση της γέφυρας Πείρου και η τοποθέτηση αντιολισθητικού ασφαλτοτάπητα και ηλεκτροφωτισμού στο συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου.
• Τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών εντός της ΒΙΠΕ Πατρών: Παρατηρούνται συνεχώς βλάβες ενώ η υποδομή δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τις αυξημένες απαιτήσεις τηλεπικοινωνιών που έχουν οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις.
• Ο προβληματικός ή και ανύπαρκτος ηλεκτροφωτισμός, η αποκομιδή των απορριμμάτων και γενικότερα θέματα ασφάλειας εντός της ΒΙΠΕ Πατρών, κ.ά.
Η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ δεσμεύθηκε να έρθει σε συνεννόηση με τον Δήμο Δυτικής Αχαΐας, προκειμένου κάποια από τα παραπάνω προβλήματα να τεθούν σε διαβούλευση, σε τριμερή συνάντηση στην οποία θα συμμετέχει και ο ΣΕΒΙΠΑ, για να αποσαφηνιστούν οι μεταξύ τους αρμοδιότητες και υποχρεώσεις.
Από την ενημερωτική σύσκεψη προέκυψε και μια θετική εξέλιξη ως προς την λειτουργία της κεντρικής πύλης εισόδου – εξόδου στην ΒΙΠΕ Πατρών, θέμα για το οποίο ο ΣΕΒΙΠΑ έχει αναλάβει σχετικές πρωτοβουλίες και έχει παράσχει τεχνική υποστήριξη σε συνεργασία με το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδος. Σύμφωνα με την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, είναι θέμα χρόνου η ολοκλήρωση της κυκλοφοριακής μελέτης εντός της ΒΙΠΕ Πατρών, με την οποία θα απεμπλακούν και οι σχετικές διαδικασίες για την λειτουργία της πύλης, εξέλιξη η οποία θα ενισχύσει σημαντικά το επίπεδο ασφάλειας εντός του χώρου.
Τέλος, η διοίκηση του ΣΕΒΙΠΑ κατέθεσε την θέση της για το ζήτημα της απευθείας εκπροσώπησης των εγκατεστημένων επιχειρήσεων στον υπό διαμόρφωση φορέα διαχείρισης του φράγματος Πείρου – Παραπείρου, μέσω του Συνδέσμου.

Leave A Reply