Σχολεία, παιδικές χαρές, γήπεδα, δρόμοι και πεζοδρόμια οι προτεραιότητες του Δήμου για το 2016

0

Με… τα ψίχουλα που διαθέτουν τα ταμεία του Δήμου η Δημοτική Αρχή προγραμματίζει παρεμβάσεις πρωτίστως στα σχολεία, στις παιδικές χαρές, σε αθλητικούς χώρους, δρόμους και πεζοδρόμια.

Το ασφυκτικό οικονομικό πλαίσιο και η αδυναμία εξασφάλισης πόρων για να προγραμματιστούν έργα που χρειάζεται η Πάτρα περιγράφηκε κατά την διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, την περασμένη Δευτέρα, οπότε και εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα για τη νέα χρονιά.
Συνολικά, αναμένεται να διατεθούν 28 εκ. € περίπου εκ των οποίων:
11,7 εκ. από ΕΣΠΑ, 2,05 εκ. από πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων και Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, 0,42 εκ. από Πόρους ΑΠΕ, 0,68 εκ. από ΥΠΠΟ και ΘΗΣΕΑ, 1,2 εκ. από παλιότερο δάνειο και 0,35 εκ. από χρηματικό υπόλοιπο.
Οι δαπάνες από ΣΑΤΑ ανέρχονται σε 6,45 εκ. € εκ των οποίων για τα νέα έργα προβλέπονται μόλις 2,28 εκ. € και 4,17 εκ. € συνεχιζόμενα. Αφαιρουμένων των 0,900 εκ. € για απαλλοτριώσεις τα νέα έργα είναι μόλις 1,4 εκ. €! Ομοίως για ΣΑΤΑ Σχολείων οι δαπάνες είναι συνολικού ύψους 1,4 εκ. € εκ των οποίων για νέα έργα είναι μόλις 0,67 εκ. €. «Προκειμένου να καλύψουμε τα απολύτως απαραίτητα συμπληρώνουμε και σχεδόν εξαντλούμε τις δυνατότητες μας για κονδύλια από πόρους του Δήμου. Έτσι διατίθενται 3,4 εκ. € εκ των οποίων για νέα έργα 2,13 εκ €. Όσον αφορά την Διεύθυνση Αρχιτεκτονικού Έργου και το 2016 συνεχίζουμε να έχουμε προτεραιότητα τα σχολεία με έργα 660.000 €, τις παιδικές χαρές με 120.000 €, πλατείες με 300.000 €, για αθλητικούς χώρους με 150.000 €, για το Αρσάκειο εφόσον χρηματοδοτηθεί από ΕΣΠΑ ή ΠΔΕ, για ζητήματα ασφάλειας των δημοτών για κατεδαφίσεις κτισμάτων με 300.000 €, το εργοστάσιο Τέχνης 200.000 €, το Νότιο Πάρκο 200.000 € κ.λπ.», ανέφεραν κατά την εισήγηση τους οι Αντιδήμαρχοι Αρχιτεκτονικού Έργου, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού, Χρήστος Κορδάς και Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Περιβάλλοντος και Έργων Υποδομής Παύλος Στάμος, περιγράφοντας την σημερινή κατάσταση λόγω των χαμηλών πιστώσεων από την πολιτεία.
Όπως είπαν, τα κονδύλια ΣΑΤΑ και ΣΑΤΑ Σχολείων είναι της τάξεως των 2,5 εκ ευρώ, ποσό ασήμαντο για να ικανοποιηθούν οι συσσωρευμένες ανάγκες για τα 220 σχολικά συγκροτήματα, τα γεμάτα με λακκούβες οδοστρώματα, για απαλλοτριώσεις ελευθέρων χώρων και για διανοίξεις –κατασκευές νέων δρόμων στο υπό διάλυση Σχέδιο Πόλεως, για λήψη μέτρων στο κυκλοφοριακό, για τα Δημοτικά Κτίρια, τις 130 παιδικές χαρές, την Παραλιακή Ζώνη, τους αθλητικούς χώρους, το πράσινο κ.λπ. , ενώ έκρουσαν τον κώδωνα του κινδύνου για αύξηση των αναγκών της πόλης.
Ιδιαίτερο βάρος δήλωσαν πως θα δώσουν στα έργα υποδομής, συνολικού ύψους 10,75 εκ. € με έμφαση στους δρόμους και τα πεζοδρόμια, ειδικά στην βελτίωση των οδοστρωμάτων, αλλά και για μελέτες απαραίτητες για μελλοντικά έργα, στο στάδιο των δημοπρατήσεων και αναθέσεων σήμερα είναι έργα προϋπολογισμού πάνω από 2 εκ. €, ενώ στη Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού για παλιά και νέα έργα διατίθεται το ποσό των 7,04 εκ. €».
Με αφορμή την έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου προέβησαν σε απολογισμό των δράσεων του 2015, τονίζοντας πως «η Δημοτική Αρχή μαζί με τους εργαζόμενους του Δήμου κατέβαλε ισχυρή προσπάθεια για την οργάνωση των Τεχνικών Υπηρεσιών μας, ώστε να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα του έργου τους».
Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες του Δήμου κατάφεραν να υλοποιήσουν ένα πέραν του συνηθισμένου πλήθος εργασιών:
1ον) Στον τομέα του ηλεκτροφωτισμού, εκτός της καθημερινής συντήρησης του δικτύου, με αποκλειστικά μέσα του Δήμου βελτιώθηκε η κατάσταση στο φωτισμό (αλλάζοντας 9.000 λαμπτήρες) και η «ασφάλεια» των δικτύων λόγω των κλοπών των φρεατίων και καπακιών στύλων και καλωδίων σε μήκους 2km περίπου και ηλεκτροφωτίστηκαν 6 πλατείες.
Προέβησαν σε παρεμβάσεις συντήρησης και αντικατάστασης σε 60 σχολεία στα οποία πέραν της συντήρησης τους για βλάβες, πρώτη φορά έγινε τόσο ενδελεχής έλεγχος για αντιηλεκτροπληξική προστασία, και αναβαθμίστηκε το δίκτυο πολλών εργαστηρίων πληροφορικής. Για πρώτη φορά έγιναν μεγάλης κλίμακας εργασίες στην ΠΛΑΖ των 50 στρεμμάτων η οποία απέκτησε νέα ηλεκτρολογική εγκατάσταση και υπόγειο δίκτυο για όλες τις πιθανές μελλοντικές ανάγκες.
Κατασκευάστηκε επίσης νέα ηλεκτρολογική εγκατάσταση στο πλήρως ανακαινισμένο κτίριο του νέου Βρεφοκομείου στο Φρούριο.
Μόλις ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών θα έχουν επαρκή αντικεραυνική προστασία μόνο 30 σχολικά συγκροτήματα, έναντι πολλαπλάσιων αναγκών.
2) Στον τομέα συντήρησης σχολικών κτιρίων και αιθουσών από το προσωπικού του τμήματος Αυτεπιστασίας και των εργαζομένων στα πεντάμηνα κοινωφελούς εργασίας έγιναν οι εξής βελτιώσεις: βάφτηκαν 750 αίθουσες και γραφεία, 250 διάδρομοι, έγιναν εκατοντάδες μικροεπισκευές ή και μεγαλύτερες κυρίως από τους σιδεράδες, υδραυλικούς και πλακάδες.
Επίσης τα συνεργεία του Δήμου άλλαξαν την όψη όλης της πλαζ για να λειτουργήσουν οι παιδικές κατασκηνώσεις που φιλοξένησαν 600 παιδιά, αναπαλαίωσαν το μεγάλο κτίριο (260m2) του νέου Βρεφοκομείου στο Φρούριο, ενώ ολοκληρώνεται η παρέμβασή τους και σε εξωτερικές όψεις σχολείων, σε εργασίες μονώσεων κ.λπ.
Η Δημοτική Αρχή υλοποιώντας την προτεραιότητα συντήρησης των σχολικών κτιρίων πρόσθεσε το 2015 εργασίες 4 εργολαβιών συνολικού ύψους περίπου 650.000 € αφού δεν μπορούν τα περισσότερα να γίνουν από τα συνεργεία του Δήμου.
3) Στον Τομέα Καθαριότητας παρά την υπάρχουσα μείωση των υπαλλήλων από 412 σε 331, όχι μόνο διατηρήθηκε το επίπεδο της καθαριότητας, αλλά παρουσιάστηκε, ίσως και ορισμένη βελτίωση.
Οι εργαζόμενοι στον κλάδο των οδηγών και χειριστών είχαν σημαντική συμβολή στο να εκτελεστούν πλήθος χωματουργικών εργασιών στην ΠΛΑΖ, πολλαπλάσιες στο Νότιο Πάρκο, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο, στο καθαρισμό ποταμιών, στην διάνοιξη ορεινών δρόμων, ενώ είχαμε μεγάλη συμβολή στην αντιμετώπιση των πλημμυρών, στην επικάλυψη σκουπιδότοπου στην Ξερόλακκα κλπ.
Ομοίως υπήρξε πρόοδος στις υπηρεσίες πρασίνου όπου υπήρξε βελτίωση όσον αφορά τα κλαδέματα, τον καθαρισμό χόρτων και σε χώρους όπως το Έλος, η Πλαζ, η περιοχή Μείλιχος, το Κολυμβητήριο, ο σκουπιδότοπος, δρόμοι και πλατείες.
Μεγάλη καθυστέρηση έχουμε στο κλείσιμο των λακκουβών από το συνεργείο των μόλις 4 εργατών εκεί, στις προμήθειες υλικών ασφαλτομίγματος, αμμοχάλικου και 3Α.

Οι χρόνιες αδυναμίες…
Η Δημοτική Αρχή, πάντως, παραδέχθηκε ότι «υποτίμησε» τις χρόνιες οργανωτικές αδυναμίες των Τεχνικών Υπηρεσιών στην παραγωγή μελετών και των έργων και τις μεγάλες εκκρεμότητες που υπάρχουν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι παιδικές χαρές, οι οποίες, όλες (πλην μίας) από τις 135 δεν έχουν πιστοποίηση. Την ίδια ώρα , τα περισσότερα γήπεδα του Δήμου λειτουργούν χωρίς άδεια, για τα σχολεία το αρχείο σχεδίων είναι λειψό και μερικά δεν έχουν δηλωθεί στο κτηματολόγιο, όπως και άλλα ακίνητα του Δήμου. Επίσης, πολλά σχολικά κτήρια λόγω κλοπών υλικών είναι χωρίς αντικεραυνικό, αντιπυρικό και αντισεισμικό έλεγχο.
«Προχωρήσαμε σε αλλαγές στο στελεχιακό δυναμικό μας, βελτιώθηκε ο καταμερισμός και η οργάνωση του έργου των Τομέων. Έχουμε όμως πλήθος σοβαρών αδυναμιών», ανέφεραν οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι.

Leave A Reply