Νέα και Νεανική επιχειρηματικότητα ανάγκης

0

katisΣτο άρθρο αυτό, συνέχεια του προηγούμενου, θα εστιάσουμε στη νεανική και νέα επιχειρηματικότητα σε συνάρτηση με τα οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα της περιόδου που διανύουμε αλλά και τις προοπτικές ενίσχυσης αυτών των επιχειρηματικών προσπαθειών από το Νέο ΕΣΠΑ αλλά και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία που υπάρχουν και θα δημιουργηθούν.

Η οικονομική κρίση της τελευταίας εξαετίας έχει αλλάξει τα οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα και έχει επηρεάσει πολύ αρνητικά τους νέους που βιώνουν ποσοστά ανεργίας πάνω από 50%, ποσοστά αποκαρδιωτικά και απαράδεκτα κάτω από όποιας μορφής θεώρηση.

Η ανεργία των νέων αλλά και μεγαλύτερων που έχουν χάσει ή πρόκειται να χάσουν τη δουλεία τους δημιουργεί συνθήκες για τη λεγόμενη επιχειρηματικότητα ανάγκης.

Και οι δύο υποκατηγορίες έχουν, κατά κανόνα, μικρή οικονομική επιφάνεια και διαθέτουν ελάχιστα χρήματα να επενδύσουν.

Στο στάδιο της απόφασής τους για δημιουργία επιχείρησης οι δύο ομάδες θα βρεθούν μπροστά από δύσκολες αποφάσεις και επιλογές και είναι αυτές που η πολιτεία θα έπρεπε να τους εξασφαλίσει και μάλιστα με ελάχιστο κόστος για την ίδια αλλά με σημαντική προστιθέμενη αξία για τους υποψήφιους νέους επιχειρηματίες.

Η ύπαρξη εξειδικευμένων συμβούλων, στις δομές του ΟΑΕΔ ή των επιμελητηρίων, που θα αναλάμβαναν την προσωπική καθοδήγηση του κάθε νέου υποψήφιου επιχειρηματία, αναλύοντας της επιχειρηματική του ιδέα και επισημαίνοντας τα σημεία που πρέπει να εστιάσει, θα μείωνε τις επιχειρηματικές αστοχίες και τις οικονομικές ζημιές που αυτές δημιουργούν στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς των νέων επιχειρηματιών.

Τέτοια παραδείγματα δομών υπάρχουν στη διεθνή αγορά και λειτουργούν με επιτυχία. Δεν έχουμε παρά να τα μελετήσουμε και τα προσαρμόσουμε στην ελληνική πραγματικότητα. Στις χώρες που λειτουργούν μόνο τα βιώσιμα επιχειρηματικά σχέδια που προκύπτουν από την παραπάνω διαδικασία επιδοτούνται. Αντίθετα εμείς, άκριτα σχεδόν, επιδοτούμε χιλιάδες επιχειρηματικά σχέδια με 25-35.000 _ χωρίς καν να έχουμε δει αν ο υποψήφιος επιχειρηματίας έχει τις δυνατότητες, νοητικές ή και σωματικές, να τα υλοποιήσει. Γι’ αυτό και τα ποσοστά αποτυχίας είναι διαισθητικά πολύ μεγάλα παρ’ ότι η πολιτεία δεν έχει διερευνήσει αυτή την παράμετρο και τα αίτιά της.

Μέχρι να υπάρξουν αυτές οι δομές στη χώρα, οι υποψήφιοι νέοι επιχειρηματίες θα πρέπει να καλύψουν το κενό μόνοι τους και η κάλυψη αυτή θα πρέπει να γίνει αφού η δημιουργία της νέας τους επιχείρησης θα απαιτήσει σημαντικά χρήματα που κατά κανόνα προέρχονται από τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Έτσι η όποια αστοχία στο σχεδιασμό και υλοποίηση μπορεί να οδηγήσει σε οικονομικές δυσκολίες και αδιέξοδα ολόκληρη την οικογένεια του νέου επιχειρηματία.

Οι υποψήφιοι επιχειρηματίες για να μην απογοητευτούν αλλά και να αποφύγουν, κατά το δυνατόν την οικονομική ζημιά, είναι σκόπιμο, στο στάδιο του σχεδιασμού της επιχειρηματικής τους δράσης, να αναλύσουν πολύ διεξοδικά όλες τις παραμέτρους του εγχειρήματος τους. Η λεπτομερής και διεξοδική ανάλυση θα πρέπει να περιλαμβάνει από το είδος της επιχείρησης, τη θέση εγκατάστασής της, τον ανταγωνισμό (σε επίπεδο γειτονίας, πόλης περιοχής μέχρι και το διεθνή αν είναι αναγκαίο), την πελατειακή βάση στην περιοχή εγκατάστασης, τους προμηθευτές και τον τρόπο λειτουργίας τους και κυρίως τα ποσά που θα χρειαστούν για την ίδρυση αλλά και τη λειτουργία της επιχείρησης.

Κάθε μια από τις παραπάνω παραμέτρους θα πρέπει να αξιολογηθεί σωστά και όσες εμφανίζουν δυσκολίες ή θα πρέπει να επιλεγούν εναλλακτικοί τρόποι ή θα οδηγήσουν σε απόρριψη του όλου εγχειρήματος, αν οι εναλλακτικές λύσεις δεν ικανοποιούν.

Σ’ αυτή τη φάση είναι καλό οι υποψήφιοι επενδυτές αφού έχουν διαμορφώσει το επιχειρηματικό τους πλάνο να το συζητήσουν και αξιολογήσουν με τρίτους και ειδικούς.

Η αξιοποίησηεπαγγελματιών συμβούλων επιχειρήσεων, που έχουν γνώση και εμπειρία στον τομέα της επιχειρηματικότητας, είναι μια ορθή τακτική και λύση στο πρόβλημα τους αυτό. Βεβαίως το γεγονός ότι δεν υπάρχουν πιστοποιημένοι σύμβουλοι περιπλέκει το θέμα της αξιοπιστίας και η επιλογή κατάλληλου συμβούλου είναι κάτι που εναπόκειται στους ίδιους.

Ένας έμπειρος σύμβουλος μπορεί να τους καθοδηγήσει σε όλα τα παραπάνω στάδια μέχρι και τη λειτουργία της επιχείρησής τους και μπορεί παράλληλα να εκτιμήσει τη δυνατότητα εξεύρεσης χρηματοδότησης από το νέο ΕΣΠΑ ή άλλες πηγές. Ας σημειωθεί ότι η συμβουλευτικές υπηρεσίες πλέον επιδοτούνται από τα προγράμματα και μάλιστα σε κάποια σε όλο τους το ποσό. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι νέοι επιχειρηματίες έχουν σημαντικό κίνητρο να τους αξιοποιήσουν.

Αν οι οικονομικές τους δυνατότητες δεν επιτρέπουν να χρησιμοποιήσουν συμβούλους είναι σκόπιμο να απευθυνθούν σε ανθρώπους της αγοράς που εμπιστεύονται και που είναι πρόθυμοι να τους βοηθήσουν αρκεί να μην είναι, αργότερα, εν δυνάμει ανταγωνιστές. Οι διασταύρωση των απόψεων θα βοηθήσει να αποκρυσταλλώσουν γνώμη για τις δυσκολίες του εγχειρήματος τους.

Εφόσον πειστούν ότι το εγχείρημά τους δείχνει να έχει σημαντικό βαθμό επιτυχίας και έχοντας διαμορφώσει και τον πιθανό προϋπολογισμό για τη δημιουργία της επιχείρησης και του αναγκαίου κεφαλαίου κίνησης, τότε θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά και τη δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων από προγράμματα που η πολιτεία κυρίως προκηρύσσει. Κάποια από τα προγράμματα αυτά δίνουν σημαντικές χρηματοδοτήσεις σε νεοϊδρυόμενων επιχειρήσεων και χρηματοδοτούν μέχρι και 100% τα έξοδα λειτουργίας για τα δύο πρώτα χρόνια και για ποσό μέχρι 60.000 _.

Τα προγράμματα αυτά επιδοτούν επιλεγμένες προτάσεις και κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις και περιορισμούς. Οι προδημοσιεύσεις της περιόδου δίνουν μια πρόγευση των νέων ευκαιριών.

Η δική μας προτροπή και συμβουλή όμως είναι ότι ο τομέας της χρηματοδότησης της νέας επιχείρησης είναι ο πλέον κρίσιμος και αυτός που θα ανάψει το πράσινο φώς για την υλοποίηση της όποιας επιχειρηματικής ιδέας ή το κόκκινο για να μην υλοποιηθεί ακόμη και αν όλα τα άλλα δεδομένα είναι θετικά και ενθαρρυντικά.

Η σημερινή οικονομική κατάσταση έχει οδηγήσει να μην μπορεί να αντληθούν κεφάλαια από το τραπεζικό σύστημα και οι προμηθευτές, σε νέους επιχειρηματίες να μην πωλούν ούτε καν με αντικαταβολή παρά μόνο με προπληρωμή των παραγγελιών.

Αργότερα και όταν το τραπεζικό σύστημα επαναλειτουργήσει αλλά και κάποια χρηματοοικονομικά εργαλεία, που σχεδιάζει η πολιτεία, τεθούν σε εφαρμογή ίσως το νέο επιχειρείν γίνει περισσότερο ελκυστικό και απαιτεί λιγότερα ίδια κεφάλαια. Αυτό όμως θα πάρει χρόνο και δεν είναι κάτι που θα πρέπει σήμερα να έχουν βάλει στα σχέδιά τους οι νέοιεπιχειρηματίες.

Έτσι η συμβουλή μας, γι’ αυτή την ομάδα υποψήφιων επενδυτών, είναι καλή ανάλυση και τεκμηρίωση της επιχειρηματικής ιδέας, προσφυγή σε ειδικούς για βοήθεια, απόλυτη εξασφάλιση των κεφαλαίων για τη δημιουργία και λειτουργία της επιχείρησης. Και αν το τελευταίο δεν εξασφαλίζεται πλήρως η ιδέα είναι σκόπιμο να εγκαταλειφτεί για να μη δημιουργηθούν στη συνέχεια απρόβλεπτα δυσμενείς καταστάσεις κυρίως στο οικογενειακό περιβάλλον του νέου επιχειρηματία.

Τελειώνοντας θα πρέπει να αναρωτηθούμε, έχει συμφέρον ή χώρα και η οικονομία από αυτής της μορφής την επιχειρηματικότητα; Η απάντηση είναι σαφώς ναι γιατί η νεανική αλλά και η νέα επιχειρηματικότητα:

  1. Δίνει επαγγελματική διέξοδο σε χιλιάδες νέους άνεργους που διαφορικά θα ήταν άνεργοι αλλά και σε μεγαλύτερους που έχουν χάσει την εργασίας του ή δεν τους ικανοποιεί η μέχρι τώρα δουλεία τους και παράλληλα δημιουργεί και ένα σημαντικό αριθμό νέων θέσεων εργασίας.
  2. Οι σημερινοί νέοι επιχειρηματίες ανάγκης θα έχουν τη δυνατότητα και ευκαιρία να εξελιχτούν σε επιτυχημένους επιχειρηματίες στον υπόλοιπο επιχειρηματικό τους βίο με την εμπειρία και γνώσεις του επιχειρείς που αποκτούν από νωρίς στον ίδιο ή άλλο κλάδο της οικονομίας.
  3. Δημιουργεί συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά αν οι κλάδοι που επιλέγονται έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα. Παράδειγμα είναι οι πολλές αποθήκες απορρυπαντικών και χαρτικών που ξεφυτρώνουν σε όλες τις γειτονιές των πόλεων που, εκμεταλλευόμενες τις απαράδεκτά υψηλές τιμές τραστ των σουπερμάρκετ σε αυτά κυρίως τα προϊόντα, προσφέρουν τα ίδια σε πολύ χαμηλότερες τιμές.

Γι’ αυτό και η πολιτεία αλλά και τα κατά τόπους επαγγελματικά επιμελητήρια και ενώσεις θα πρέπει να δημιουργήσουν δομές καθοδήγησης των νέων επιχειρηματιών για να πάρουν σωστές αποφάσεις στην πρώτη τους επιχειρηματική προσπάθεια και να μην απογοητευτούν αλλά και στερήσουν από το οικογενειακό τους περιβάλλον τα λίγα πολύτιμα πλέον χρήματα που υπάρχουν.

* Το παραπάνω κείμενο είναι του κ. Aθανάσιου Kατή, Συμβούλου Eπιχειρήσεων.

Leave A Reply