Μόνο το 26% των απορριμμάτων θα καταλήγει σε ταφή – Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο για τα σκουπίδια

0

Πρόληψη παραγωγής απορριμμάτων, ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή, κομποστοποίηση προδιαλεγμένων οργανικών (βιοαποβλήτων), ταφή των υπολειμμάτων και ενός μέρους των εναπομενόντων συμμείκτων σε νέο ΧΥΤΑ που θα κατασκευασθεί και θα λειτουργήσει με ευθύνη του περιφερειακού ΦΟΔΣΑ. Το υπόλοιπο, που δεν θα ξεπερνάει το 25% των αποβλήτων, θα διατίθεται σε μονάδα μηχανικής ανακύκλωσης του ΦΟΔΣΑ.

Τα παραπάνω προβλέπει το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Πατρέων, το οποίο παρουσιάστηκε την περασμένη Δευτέρα στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Το Σώμα ψήφισε κατά πλειοψηφία την μελέτη μετά την επιμονή της Δημοτικής Αρχής παρά τις αντιδράσεις της πλειονότητας των συμβούλων της αντιπολίτευσης, που ζήτησαν χρόνο για να καταθέσουν τις προτάσεις τους και να διατυπώσουν τυχόν ενστάσεις.

Η Δημοτική Αρχή επέμεινε πως το σχέδιο πρέπει να εγκριθεί επί της βασικής του αρχής και άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο βελτιώσεων και τροποποιήσεων στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας Χρήστος Κορδάς επεσήμανε την επιτακτικότητα εξεύρεσης λύσης και τόνισε ότι η Κυβέρνηση οφείλει να χρηματοδοτήσει τις απαραίτητες δράσεις και έργα υποδομής, τόσο σε επίπεδο Περιφέρειας από τον περιφερειακό φορέα διαχείρισης που πρέπει να ενεργοποιηθεί, όσο και σε επίπεδο δήμων.

Απαρίθμησε τις βασικές προϋποθέσεις για την υλοποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) ως εξής:

1) Η χρηματοδότηση όλων των απαραίτητων μελετών, υποδομών – εξοπλισμού αποκλειστικά και καθ’ ολοκληρία από Κρατικούς πόρους ή προγράμματα σαν Δημόσια Έργα,

2) Η δυνατότητα πρόσληψης από το Δήμο όλου του νέου απαιτούμενου εργατοτεχνικού – επιστημονικού προσωπικού με μόνιμη και σταθερή εργασία με πλήρη δικαιώματα,

3) Η συνεργασία του Δήμου Πατρέων με την Περιφέρεια, με όμορους ή και άλλους Δήμους σε κοινές δράσεις και λειτουργίες.

Εξέφρασε την αγωνία του αλλά και τη βούληση της Δημοτικής Αρχής, να μην επιβαρυνθούν οι δημότες με τα μεγάλου ύψους πρόσθετα ανταποδοτικά τέλη, ενώ εξήρε την ομάδα τεχνικών επιστημόνων του Δήμου με συντονιστή τον κ. Πέτρο Γανό, για την ογκώδη και λεπτομερή μελέτη που υλοποίησαν.

Τι προβλέπει το τοπικό σχέδιο

Οι στόχοι του Δήμου Πατρέων σχετικά με το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Στερών Αποβλήτων είναι οι ακόλουθοι:

 1. Καθορισμός ποσοτικών στόχων σε όλες τις φάσεις διαχείρισης των δημοτικών αποβλήτων (συλλογή και μεταφορά, επεξεργασία, τελική διάθεση).
 2. Καθορισμός ποιοτικών στόχων σε όλες τις φάσεις διαχείρισης των δημοτικών αποβλήτων (συλλογή και μεταφορά, επεξεργασία, τελική διάθεση).
 3. Στοχευμένες ενέργειες πρόληψης χωριστής συλλογής και ανακύκλωσης (περιλαμβανόμενης της κομποστοποίησης προδιαλεγμένων οργανικών).
 4. Μείωση των ποσοτήτων απορριμμάτων που καταλήγουν στο ΧΥΤΑ Ξερόλακα με δράση στους κάτωθι άξονες:
 • Εφαρμογή της Διαλογής στη Πηγή.
 • Αύξηση της ποσότητας συλλογής ανακυκλούμενων υλικών με παράλληλη αύξηση του ποσοστού της ανάκτησης, έτσι ώστε να μειωθεί το συνολικό υπόλειμμα που καταλήγει στο ΧΥΤΑ Ξερόλακα.
 • Εφαρμογή Κομποστοποίησης προδιαλεγμένων οργανικών στο Δήμο Πατρέων και σε συνεργασία με όμορους Δήμους.
 • Δημιουργία Δικτύου Πράσινων Σημείων για δράσεις επαναχρησιμοποίησης, προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και υποδοχής ανακυκλώσιμων υλικών από τα νοικοκυριά.
 1. Πρόβλεψη από νέο ΠΕΣΔΑ δημιουργίας μονάδας επεξεργασίας στερεών αποβλήτων στη θέση Φλόκα ή και σε άλλη θέση.
 2. Επέκταση ΧΥΤΥ Φλόκα.
 3. Ενημέρωση – ευαισθητοποίηση των δημοτών επί των θεμάτων απορριμμάτων προκειμένου να μειωθεί η παραγωγή τους και να αυξηθεί η ανακύκλωση.
 4. Λειτουργία του Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) του Δήμου Πατρέων από τις υπηρεσίες του Δήμου.
 5. Χρηματοδότηση υποδομών, εξοπλισμού και έμψυχου δυναμικού από κεντρικούς δημόσιους πόρους, εθνικούς και κοινοτικούς.
 6. Πρόσληψη του απαιτούμενου μόνιμου προσωπικού με πλήρη εργασιακά δικαιώματα.

Μεσοπρόθεσμος στόχος του Δήμου Πατρέων είναι η μείωση των κατά κεφαλή παραγόμενων αποβλήτων, η προετοιμασία προς επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση με χωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων – βιοαποβλήτων να εφαρμόζεται στο 50% του συνόλου των ΑΣΑ. Το 24% θα ανακτάται στη (στις) μονάδα (ες) μηχανικής επεξεργασίας σύμμεικτων αποβλήτων του Νομού ή της Περιφέρειας με βάση τον Περιφερειακό Σχεδιασμό.

Η υγειονομική ταφή των πρωτογενώς παραγομένων (σύμμεικτων) αποβλήτων θα περιοριστεί στο 26% αυτών (μαζί με τα υπολείμματα των δραστηριοτήτων μηχανικής επεξεργασίας) έως το έτος ορόσημο 2020.

Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης, όπου φορείς, πολίτες και σύλλογοι θα υποβάλλουν τις προτάσεις τους θα συνεδριάσει εκ νέου το δημοτικό συμβούλιο προκειμένου να εγκρίνει οριστικά το τοπικό σχέδιο διαχείρισης των απορριμμάτων προτού εγκριθεί από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.

Σήμερα στη 1 το μεσημέρι, θα γίνει η δημόσια παρουσίαση της Μελέτης για το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) Δήμου Πατρέων, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτίριο Λαδόπουλου.

Leave A Reply