Ευκαιρίες στην καινοτομία

0

gialeniosΔύο θετικές ειδήσεις για την έρευνα και καινοτομία στην Ε.Ε. και υπό προϋποθέσεις και στη χώρα μας, δείχνουν ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα επιχειρηματικά πεδία στο οποίο μπορούν βάσιμα να εστιάσουν οι φορείς αλλά κυρίως οι μορφωμένοι νέοι της χώρας μας, που επιμένουν Ελληνικά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επενδύσει σχεδόν 16 δισ. ευρώ στην έρευνα και την καινοτομία την επόμενη διετία, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος χρηματοδότησης της έρευνας και της καινοτομίας «Ορίζοντας 2020». Επίσης μια δεύτερη ευκαιρία δίνει η Κομισιόν σε επιχειρήσεις που, παρά την αρτιότητα των σχεδίων που υπέβαλαν στο πλαίσιο του κοινοτικού προγράμματος έρευνας και καινοτομία «Ορίζοντας 2020», δεν επιλέχθηκαν για δημοσιονομικούς λόγους.

Μοχλοί ανάπτυξης

Σε ότι αφορά το πρόγραμμα εργασίας 2016-17 αυτό θα υποστηρίξει μια σειρά διατομεακών πρωτοβουλιών: τον εκσυγχρονισμό της ευρωπαϊκής μεταποιητικής βιομηχανίας (1 δισ. ευρώ), τεχνολογίες και πρότυπα για την αυτόματη οδήγηση (περίπου 100 εκατ. ευρώ), το «Διαδίκτυο των Αντικειμένων» (139 εκατ. ευρώ) με επίκεντρο την αντιμετώπιση της ψηφιοποίησης των βιομηχανιών της ΕΕ, τη «Βιομηχανία 2020» και την «Κυκλική Οικονομία» (670 εκατ. ευρώ) για την ανάπτυξη ισχυρών και βιώσιμων οικονομιών και τις «Έξυπνες και Βιώσιμες Πόλεις» (232 εκατ. ευρώ) για την καλύτερη ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών, μεταφορικών, ενεργειακών και ψηφιακών δικτύων στο αστικό περιβάλλον της Ε.Ε. Το νέο πρόγραμμα εργασίας στοχεύει επίσης στη βελτίωση του αντίκτυπου της χρηματοδότησης του προγράμματος «Ορίζοντας 2020». Κατ΄αρχάς, θα διασφαλίσει περισσότερα κονδύλια για καινοτόμες επιχειρήσεις χάρη στις νέες δυνατότητες μόχλευσης που υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), επιπλέον του ποσού άνω των 740 εκατ. ευρώ που διατίθεται για τη στήριξη δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας σε σχεδόν 2.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ).Σύμφωνα με τον Κάρλος Μοέδας, επίτροπος Έρευνας, Επιστήμης και Καινοτομίας, «η έρευνα και η καινοτομία αποτελούν τους μοχλούς ανάπτυξης της Ευρώπης και έχουν ζωτική σημασία για την αντιμετώπιση των σημερινών νέων πιεστικών προκλήσεων, όπως η μετανάστευση, η κλιματική αλλαγή, η καθαρή ενέργεια και οι υγιείς κοινωνίες.

 «Σφραγίδα Αριστείας»

Σχετικά με τη δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις θα απονέμεται η «Σφραγίδα Αριστείας», που είναι μία ετικέτα ποιότητας, σε άρτιες προτάσεις έργων προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος-πλαισίου της Ε.Ε. για την έρευνα και την ανάπτυξη «Ορίζοντας 2020», οι οποίες δεν κατέστη δυνατό να χρηματοδοτηθούν από τον διαθέσιμο προϋπολογισμό. Με την ετικέτα αυτή θα έχουν μια νέα ευκαιρία χρηματοδότησης, εθνική, ιδιωτική ή από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ε.Ε.

Το πιστοποιητικό «Σφραγίδα Αριστείας» θα απονέμεται στους αιτούντες, οι προτάσεις των οποίων αξιολογήθηκαν ως πάνω από το κατώτατο όριο,(δηλαδή αξίζει να λάβουν χρηματοδότηση). Ο κάτοχος του πιστοποιητικού μπορεί στη συνέχεια να προσεγγίσει εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης και να παρουσιάσει το πιστοποιητικό ως απόδειξη της υψηλής ποιότητας της πρότασης έργου. Σε αυτήν την αρχική «πιλοτική» φάση της δράσης, θα εξεταστούν μόνο προτάσεις που υποβάλλουν αίτηση για τον μηχανισμό για τις MμE που αξιολογήθηκαν ως πάνω από το κατώτατο όριο, αλλά δεν έλαβαν όμως χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020».

Να σημειώσουμε εδώ ότι σύμφωνα με την επίτροπο περιφερειακής πολίτικης Κορίνα Κρέτσου, για την περίοδο 2014-2020 οι επενδύσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης αξίας 100 δισ. ευρώ θα προαγάγουν την έρευνα και την καινοτομία, με περισσότερα από 32 δισ. ευρώ να προορίζονται για την υποστήριξη των MμE, των νεοσύστατων επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών.

Leave A Reply