Το ΕΣΠΑ που φεύγει (με απώλειες;) και το ΕΣΠΑ που έρχεται

0

katisΤο τελευταίο διάστημα και εν όψει της λήξης του ΕΣΠΑ 2007-2014 και της έναρξης του επόμενου της περιόδου 2014-2020, γίνεται πολύς λόγος για το παλιό και τους χρόνους ολοκλήρωσής του αλλά και για το χρόνο έναρξης του νέου ΕΣΠΑ.

Οι αλληλοσυγκρουόμενες ενημερώσεις μέσω των ΜΜΕ και τελευταία και των κοινωνικών δικτύων, όπου η «ενημέρωση» εμπεριέχει και μορφή προβολής αυτών που κάνουν τις ανακοινώσεις, έχουν δημιουργήσει συγχύσεις στους επενδυτές που υλοποιούν επενδύσεις με το τρέχον ΕΣΠΑ αλλά και σε αυτούς που σκοπεύουν-σχεδιάζουν κάποιες νέες επενδύσεις και σαφώς τους ενδιαφέρει να γνωρίζουν το χρονικό ορίζοντα έναρξης του νέου ΕΣΠΑ αλλά και το καθεστώς που θα διέπει το κάθε πρόγραμμα ώστε να διαπιστώσουν αν οι επενδύσεις τους εντάσσονταν στις προτεραιότητές του, πως και κυρίως πότε.

Επίσης οι αναφορές του κ. Γιούνγκερ για 35 δισ. βοήθεια αλλά με ασαφή αναφορά ως προς την προέλευσή της δημιούργησε μια επιπλέον προσδοκία για «πακτωλό» χρημάτων που θα εισρεύσουν στη χώρα.

Με τις τελευταίες ανακοινώσεις είναι προφανές ότι τα 35 αυτά δισ. δεν είναι άλλα από τα χρήματα που αφορούν την 5η προγραμματική περίοδο δηλαδή το ΕΣΠΑ 2014-2020 μαζί με τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης και αλιείας και άρα το «πακέτο Γιούνκερ» δεν πρόσθετε τίποτα στη χώρα περάν των ποσών που έχουν εγκριθεί.

Σήμερα θα προσπαθήσουμε, με τις πληροφορίες που μέχρι τώρα έχουμε, να παρουσιάσουμε τις πραγματικές συνθήκες των δύο αυτών κοινοτικών πλαισίων τι ισχύει και τι όχι για την περίοδο που λήγει και αυτή που τώρα ξεκινά.

ΕΣΠΑ 2007-2014

Το 4ο κοινοτικό πλαίσιο, έχει από αρκετό καιρό πάψει να δέχεται προτάσεις και να εντάσσει έργα για χρηματοδότηση αφού αυτά θα πρέπει, με κανονικές συνθήκες, να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 31-12-2015. Άρα οι υποψήφιοι επενδυτές δεν έχουν να περιμένουν κάτι από αυτό.

Έχουν όμως αγωνία και ενδιαφέρον όλοι όσοι είχαν υποβάλλει προτάσεις, τα προηγούμενα χρόνια και, μετά από τις όποιες παρατάσεις, τα έργα τους πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι 31-12-2015.

Η αγωνία τους μεγαλώνει αφού οι περισσότεροι έχουν υλοποιήσει ένα μέρος του όλου έργου και λόγω της οικονομικής συγκυρίας αλλά και των ελέγχων των κεφαλαίων στις τράπεζες, ακόμη και αν έχουν τα χρήματα δεν μπορούν να ολοκληρώσουν τις επενδύσεις τους.

Πολλοί από τους επενδυτές αυτούς, αν τα χρονοδιαγράμματα τηρηθούν αυστηρά, θα βρεθούν να μην έχουν ολοκληρώσει τα έργα και αν αυτά δεν θεωρηθούν πλήρη και συμβατά με τον αρχικό τους σχεδιασμό, θα κληθούν να επιστρέψουν τα χρήματα που έχουν λάβει ως προκαταβολές και μάλιστα έντοκα, για το μέρος της επένδυσης που έχουν υλοποιήσει.

Πολλά από τα έργα δεν έχουν ολοκληρωθεί με υπαιτιότητα της πολιτείας που, μη έχοντας να καταβάλλει την ίδια της συμμετοχή στα προγράμματα, δεν εκταμίευε χρήματα από την κοινότητα για να εξοφλήσει τα έργα.

Γι’ αυτό και πριν τρία περίπου χρόνια η ΕΕ μείωσε την εθνική συμμετοχή από το περίπου 25% στο 5%.

Στις 6-10-15 το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τη δοκιμαζόμενη χώρα μας, μηδένισε αυτή τη συμμετοχή και μάλιστα αναδρομικά από την αρχή την 2007.

Παράλληλα δέχτηκε να μας πληρώσει τώρα τις εγγυήσεις που θα κρατούσε μέχρι το τέλος του 2017 που θα παραλάμβανε όλο το έργο.

Οι δύο αλλαγές αυτές φέρνουν ζεστό χρήμα στη χώρα της τάξης των 1,3 δισ. € και διευκολύνουν την αποπληρωμή έργων αλλά και τις ολοκληρώσεις.

Το αγωνιώδες ερώτημα των επενδυτών όμως παραμένει αν θα υπάρξει δυνατότητα παράτασης των έργων και πέραν του τέλους του 2015.

Απάντηση σε αυτό δεν υπάρχει σήμερα και μάλιστα από κοινοτικές πηγές αφήνετε να εννοηθεί ότι παρόμοιο αίτημα δεν έχει υποβληθεί και αν υποβληθεί θα το αντιμετωπίσουν ανάλογα.

Θεωρούμε ότι η πολιτεία στον τομέα αυτό πρέπει να ρίξει τώρα το βάρος της για να μην έχουμε μια ακόμη γενιά κατεστραμμένων επιχειρήσεων επειδή οι ιδιοκτήτες τους τόλμησαν να επενδύσουν λίγο πριν ή μέσα στην κρίση και θα είναι απολύτως άδικο και καταστροφικό για τον εναπομείναν παραγωγικό δυναμικό της χώρας.

Νέο ΕΣΠΑ 2014-2020

Μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί το θεσμικό πλαίσιο, που άρχισε να νομοθετείται από το Δεκεμβρίου του 2014 όταν είχαν εγκριθεί όλα τα προγράμματα εκτός των προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας που ακόμη εκκρεμεί η έγκρισή τους από την ΕΕ.

Εκκρεμούν ακόμη σειρά αποφάσεων αλλά δεν έχει γίνει ο διαγωνισμός για την ανάδειξη των ενδιάμεσων φορέων που θα υλοποιήσουν τα προγράμματα κυρίως της επιχειρηματικότητας και των ανέργων αλλά και μέρος των υπολοίπων προγραμμάτων.

Με δεδομένο το μέγεθος του διαγωνισμού και των χρονικών περιορισμών που τίθενται δεν είναι δυνατή η οριστικοποίηση των ενδιάμεσων φορέων σε χρόνο μικρότερο των τριών μηνών από την προκήρυξη του διαγωνισμού και λογικά πριν από το διάστημα αυτό δεν μπορούν να υποβληθούν και προτάσεις στα προγράμματα που αφορούν την επιχειρηματικότητα και την ανεργία.

Βεβαίως τα υπουργεία, όπως το έκαναν και πριν τις εκλογές, μπορούν να προδημοσιευόσουν πλέον τους πλήρεις κανονισμούς των προγραμμάτων ώστε οι υποψήφιοι επενδυτές να γνωρίζουν αν μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις και που και παράλληλα να προετοιμαστούν κατάλληλα γι αυτές στο χρόνο που θα μεσολαβήσει.

Με απόφαση της 6-10-15 το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο υιοθέτησε ένα ακόμη μέτρο διευκόλυνσης της χώρας για την έναρξη του επόμενου ΕΣΠΑ.

Έτσι για την περίοδο 2014-2020, το Κοινοβούλιο συμφώνησε να αυξηθεί από 7 σε 14% το επίπεδο της προχρηματοδότησης για τα προγράμματα της πολιτικής συνοχής.

Η απόφαση αυτή κάνει διαθέσιμο ένα ακόμη δισ. ευρώ στο στάδιο έναρξης της νέας προγραμματικής περιόδου.

Με βάση την ανακοίνωση του ευρωκοινοβουλίου οι ελληνικές αρχές έχουν δημιουργήσει έναν μηχανισμό που θα εξασφαλίζει ότι τα πρόσθετα ποσά, που παραπάνω αναφέρθηκαν, θα αφορούν την περίοδο 2007-2013 και θα χρησιμοποιηθούν από αυτούς που τα έργα τους βρίσκονται σε στάδιο ολοκλήρωσης.

Η χώρα θα υποβάλει εντός του 2016 έκθεση σχετικά με την αποτελεσματικότητα αυτών των δαπανών.

Αν η παράγραφος αυτή της ανακοίνωσης του ευρωκοινοβουλίου μπορεί να θεωρηθεί προάγγελος κάποιας επέκτασης των προγραμμάτων μέλει να αποδειχθεί σύντομα.

Αυτό είναι το καθεστώς που επικρατεί μέχρι σήμερα στον τομέα των παλιών και αναμενόμενων προγραμμάτων και με βάση αυτό οι επενδυτές και υποψήφιοι επενδυτές θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν.

Με βάση τις κυβερνητικές ανακοινώσεις ίσως το επόμενο μικρό διάστημα κοινοποιηθεί η προδημοσίευση των προγραμμάτων που αφορούν προγράμματα που έχουμε αναλύσει σε προηγούμενα άρθρα μας και είναι:

  1. Πρόγραμμα ενίσχυσης νεοφυούς επιχειρηματικότητας

Το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, νέων, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα σχέδια με την προϋπόθεση ότι θα δημιουργήσουν επιπλέον απασχόληση με την πρόσληψη τουλάχιστον ενός ατόμου. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός θα είναι μέχρι 50.000 _ (100% ενίσχυση).

  1. Πρόγραμμα επιδότησης νέων επιχειρήσεων από ανέργους

Προορίζεται για νέους ελεύθερους επαγγελματίες, πρώην ανέργους, που έκαναν έναρξη επαγγέλματος από την 1-1-2014 καθώς και για ιδιωτικές επιχειρήσεις ή συνεταιρισμούς που πραγματοποίησαν καθαρή αύξηση των θέσεων εργασίας τους μετά την 1-1-2015, προσλαμβάνοντας έναν ή περισσότερους ανέργους.

  1. Πρόγραμμα επιδότησης τουριστικών επιχειρήσεων για εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση υπηρεσιών

Στόχος του προγράμματος ο εκσυγχρονισμός, ποιοτική αναβάθμιση και εμπλουτισμός των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών των υφιστάμενων μικρών τουριστικών επιχειρήσεων για να βελτιώσουν την θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός θα είναι από 30.000έως 300.000 € με επιδότηση 50% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.

  1. Πρόγραμμα ενίσχυσης αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Το πρόγραμμα άφορα σε ενίσχυσης από 5.000 έως 25.000 € (100% επιδότηση) πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης άνεργων ή ελεύθερων επαγγελματιών για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους με παράλληλη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

 

* Το παραπάνω κείμενο είναι του κ. Aθάνασιου Kατή, Συμβούλου Eπιχειρήσεων.

Leave A Reply