Σε τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ

0

 

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ δημοσίευσε τον Ενιαίο Ετήσιο Απολογισμό του για το 2014 στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://integratedreport2014.titan.gr. ο οποίος περιλαμβάνει πληροφορίες τόσο για τα οικονομικά αποτελέσματα όσο και για τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές του επιδόσεις. Η προσέγγιση αυτή αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των δραστηριοτήτων του Ομίλου.

Ο Απολογισμός έχει πιστοποιηθεί από ανεξάρτητους ελεγκτές για την κατάρτισή του σύμφωνα με το βασικό επίπεδο της έκδοσης G4 του διεθνούς προτύπου GRI («core» level GRI G4), ακολουθεί τις Κατευθυντήριες Οδηγίες που ορίζονται στο Πρωτόκολλο WBCSD/CSI και ικανοποιεί τα κριτήρια «προηγμένου» επιπέδου του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ. Είναι ο 3ος Ενιαίος Ετήσιος Απολογισμός του Τιτάνα που καταρτίσθηκε σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Διεθνούς Συμβουλίου για τους Ενιαίους Απολογισμούς (IIRC), ο 12ος Ετήσιος Απολογισμός που εφαρμόζει τις διεθνείς Κατευθυντήριες Οδηγίες Έκδοσης Απολογισμών Βιωσιμότητας GRI (Global Reporting Initiative) και ο 8ος που πιστοποιείται από ανεξάρτητους ελεγκτές ότι πληροί τα διεθνή πρότυπα.
Το θέμα του Απολογισμού, «Σε τροχιά ανάπτυξης», υπογραμμίζει τη δέσμευση του Ομίλου στην ενίσχυση των πόρων και δυνατοτήτων που χρειάζονται για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης. Έπειτα από αρκετά χρόνια παγκόσμιας οικονομικής αβεβαιότητας και κοινωνικής αναταραχής σε πολλές χώρες, το 2014 ήταν μία ακόμη χρονιά γεμάτη προκλήσεις για τον Όμιλο. Παρόλα αυτά, με κύριο άξονα τη στρατηγική και τη διαχρονική δέσμευση στις αξίες και τις αρχές μας, μπόρεσε να ισχυροποιήσει τη θέση του και να ενισχύσει τις προοπτικές του για μελλοντική ανάπτυξη.
Με βάση τα στοιχεία του απολογισμού προκύπτουν:
• Επιστροφή στην κερδοφορία το 2014 μετά από δύο ζημιογόνες χρήσεις
• Έκδοση ομολογιακού δανείου αξίας € 300 εκατ., πενταετούς διάρκειας με ετήσιο επιτόκιο 4,25%
• Διανομή μερίσματος που αναλογεί σε € 0,15 ανά μετοχή, για πρώτη φορά από το 2011, και διανομή ειδικών αποθεματικών που αναλογεί σε € 0,15 επιπλέον ανά μετοχή
• Επενδύσεις ύψους € 80 εκατ., ποσού σημαντικά υψηλότερου από εκείνο των προηγούμενων ετών
• Μείωση κατά 29% του Δείκτη Συχνότητας Ατυχημάτων που οδήγησαν σε Απώλεια Χρόνου Εργασίας (LTIFR) το 2014, σε σύγκριση με το 2010
• Δωρεές € 2,2 εκατ. σε κοινοτικά αναπτυξιακά προγράμματα, σημειώνοντας αύξηση κατά 31,3% σε σύγκριση με το 2013
• Περιβαλλοντική δαπάνη ύψους € 30,1 εκατ.
• Συμμετοχή στην εκστρατεία του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς και συν-προεδρία των Ομάδων Εργασίας του για την Βιοποικιλότητα και τη Βιώσιμη Εφοδιαστική Αλυσίδα της Πρωτοβουλίας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στον Κλάδο Τσιμέντου (CSI).
• Εφαρμογή Σχεδίων Αποκατάστασης Λατομείων στο 80% των Λατομείων του Ομίλου.
Το 2015, θα παρουσιάσουμε το Χάρτη Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2020, ο οποίος βασίζεται στην στρατηγική ανατροφοδότηση των θεμάτων από τους συμμετόχους μας, με στόχο την περαιτέρω ενσωμάτωση της αειφορίας στην επιχείρηση και την περαιτέρω ανάπτυξη του Τιτάνα.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.titan-cement.com.

Βραβεία ΥΑΕ στα εργοστάσια τσιμέντου του Ομίλου ΤΙΤΑΝ
Με δεδομένο ότι ο Όμιλος TITAN υποστηρίζει σταθερά την αναγνώριση των πραγματικά καλών επιδόσεων και την αξία του καλού παραδείγματος, έχει θεσπίσει δύο βραβεία, για τα οποία κάθε χρόνο διαγωνίζονται τα εργοστάσια τσιμέντου του Ομίλου: το Βραβείο Καλύτερων Πρωτοβουλιών και Συνεχούς Αυτοβελτίωσης και το Βραβείο Καλύτερης Επίδοσης. Πρόκειται για δύο σημαντικές διακρίσεις, οι οποίες απονέμονται κατά την έναρξη των εργασιών του Manager’s Day. Τους νικητές επιλέγει το Συμβούλιο Υγείας και Ασφάλειας του Ομίλου, (υπεύθυνος ο Πατρινός Στάθης Πολίτης) κατά τη διάρκεια της πρώτης συνεδρίασης κάθε έτους, αφού πρώτα αξιολογήσει τις επιδόσεις των εργοστασίων.
Έτσι, για το 2014, το Βραβείο Καλύτερων Πρωτοβουλιών και Συνεχούς Αυτοβελτίωσης μοιράστηκαν τα εργοστάσια του Καμαρίου Βοιωτίας (διευθυντής εργοστασίου ο Πατρινός Γιάννης Μοναχός) και του Kosjeric της Σερβίας. Βραβείο Καλύτερης Επίδοσης δεν δόθηκε για το 2014 και αυτό διότι, παρά τις εντατικές προσπάθειές μας, δεν σημειώθηκε η αναμενόμενη πρόοδος. Το γεγονός αυτό δεν πρέπει να αποτελεί για εμάς λόγο απογοήτευσης, αλλά, αντίθετα, το ισχυρότερο κίνητρο για να συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας.
Το εργοστάσιο στο Καμάρι, με μια ανανεωμένη διοικητική ομάδα συστηματοποίησε τα τελευταία δύο χρόνια περαιτέρω τις προσπάθειές του, βελτίωσε τις επιδόσεις του και είδε τους εργαζομένους του να εμπεδώνουν ακόμη περισσότερο το θέμα της μέριμνας για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία.

 

titan 1

* Από αριστερά οι: Στάθης Πολίτης, Διευθυντής Υγείας και Ασφάλειας Τομέα Ελλάδος, Γιάννης Μοναχός, Διευθυντής του εργοστασίου Καμαρίου, Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου TITAN, Άγγελος Καλογεράκος, Διευθυντής Εκμετάλλευσης Κλάδου Τσιμέντου Ελλάδος

Leave A Reply