Ξανά στο Συμβούλιο με προτάσεις για την διαχείριση απορριμμάτων

0

Επί τάπητος θα τεθεί ο συνολικός σχεδιασμός της Δημοτικής Αρχής για τη διαχείριση των απορριμμάτων σε επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να γίνει πλήρης ενημέρωση για τον σχεδιασμό και τις προτάσεις αντιμετώπισης του προβλήματος.

Αυτό δεσμεύτηκε η Δημοτική Αρχή στην συνεδρίαση του Σώματος στις αρχές της εβδομάδας, μετά από σχετικό αίτημα 19 Δημοτικών Συμβούλων της Αντιπολίτευσης που ζητούσαν επιτακτικά να ενημερωθούν για τις προτάσεις της Δημ. Αρχής.
Η Δημοτική Αρχή κατήγγειλε τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης διότι «ζήτησαν συζήτηση του θέματος, χωρίς να έχουν σκοπό να καταθέσουν κάποια συγκεκριμένη πρόταση», ενώ η αντιπολίτευση καταλόγισε στην Δημ. Αρχή Πελετίδη απουσία σχεδιασμού στο φλέγον ζήτημα.
Κ. Χριστόπουλος: «H Δημοτική Aρχή θέλει να κρυφτεί»
Σε ανακοίνωσή του ο επικεφαλής της «Νέας Πόλης», Κώστας Χριστόπουλος, επισήμανε ότι: «Το αίτημα της αντιπολίτευσης ανάγκασε τη δημοτική αρχή να συζητήσει δημόσια το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Μετά την ανάπτυξη από τη «Νέα Πόλη» ενός συνολικού σχεδίου δράσης για τα στερεά απόβλητα, υποχρεώθηκε η δημοτική αρχή να ψελλίσει ότι συμφωνεί και να δεσμευθεί ότι θα επαναφέρει το θέμα για διεξοδική συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είμαστε υποχρεωμένοι τόσο εμείς, όσο και οι άλλες παρατάξεις της αντιπολίτευσης, στα μεγάλα θέματα της Πόλης, να προκαλούμε συζητήσεις όπου η δημοτική αρχή θέλει να κρυφτεί».
Χρ. Πατούχας: «Δεν έχουμε άλλο χρόνο»
Ο επικεφαλής της «Ανυπότακτης Πολιτείας» Χρήστος Πατούχας, από την πλευρά του έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου καθώς ο σημερινός ΧΥΤΑ στην Ξερόλακκα, είναι υπερκορεσμένος, το εγκλεισμένο βιοαέριο, αποτελεί πηγή τεράστιου κινδύνου, το τοιχίο αντιστήριξης, που θα διαμορφώσει το νέο κύταρρο δεν έχει ακόμα κατασκευαστεί και πρέπει να αρχίσει άμεσα.
Παράλληλα, τόνισε ότι δεν γίνεται πλέον συλλογή των υγρών αποβλήτων, (στραγγιδίων), με συνέπεια την μόλυνση του παρακείμενου ποταμού και της θάλασσας, ενώ καυτηρίασε ότι ακόμα δεν έχει εξασφαλιστεί εναλλακτική λύση ταφής των απορριμμάτων.
Οι προτάσεις που κατέθεσε έχουν ως εξής:
1) Απόληψη του βιοαερίου
2) Κατασκευή του τοιχίου αντιστήριξης των πρανών, διαμόρφωση του νέου κυτάρρου, συλλογή και επεξεργασία των στραγγιδίων. 3) Κατασκευή της μονάδας επεξεργασίας οργανικών.
4) Κατασκευή του Σταθμού Μεταφόρτωσης (ΣΜΑ).
5) Ανάληψη από τον Δήμο Πατρέων της ευθύνης επέκτασης του κυτάρρου και κατασκευή νέου στον Φλόκα.
«Έχουμε αργήσει ήδη πολύ, δεν έχουμε άλλο χρόνο» τόνισε και σημείωσε ότι χρειάζεται πρωτίστως χρηματοδότηση για όλα τα απαιτούμενα έργα, από δημόσιους πόρους και κάλεσε την κυβέρνηση και την Περιφέρεια να πάνα πετάνε το μπαλάκι, ο ένας στον άλλο και οι δύο μαζί στους Δήμους και στον δικό μας Δήμο.
«Ο Εθνικός και ο Περιφερειακός σχεδιασμός και η ανάληψη ευθύνης είναι προϋποθέσεις απαραίτητες», κατέληξε

Leave A Reply